© 2023 by Grobiņas Mūzikas un mākslas skola. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon

Skolas

nolikums

Pašvērtējums

 

Akreditācijas ekspertu komisijas lēmums

Attīstības plāns 2017.-2022.g.

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 "Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Grobiņas mūzikas un mākslas skolā"

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība