top of page

Uzņemšanas noteikumi

Lai iestātos Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā, ir jāiesniedz iesniegums un jānokārto iestājpārbaudījums klātienē M.Namiķa ielā 19, Grobiņā.

 

Iestājpārbaudījumi norisinās 29.augustā un 5., 6.septembrī. Pirms tam lūgums pieteikties, lai vienotos par konkrētu laiku un tikšanos ar specialitātes skolotāju, zvanot 28382001 vai 29194942. 

 

Iesniegumu ir iespējams iesniegt arī attālināti - šeit.

Iestājpārbaudījumu prasības:

  • MŪZIKĀ - dziedāt brīvi izvēlētu dziesmu bez pavadījuma, ritma izjūtas un muzikālās atmiņas pārbaude

  • MĀKSLĀ - zīmējums brīvi izvēlētā tehnikā

  • DEJĀ - vispārējās fiziskās attīstības, fizisko dotumu un ritma izjūtas pārbaude

Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai pēc pārtraukuma kārto pārbaudījumus mūzikas instrumenta spēlē, mūzikas teorētiskajos priekšmetos, mainot izglītības iestādi par pamatu zināšanu novērtēšanai tiek izmantota iepriekšējās skolas liecība.

Audzēkņi, kuri vismaz 2 gadus apmeklējuši interešu izglītības programmas "Mūzika" (Ģitāras spēli un Klavierspēli) un "Māksla" - (Zīmēšanas studiju) saņem bonus punktu pie iestājpārbaudījuma rezultātiem.

 

Ja iestājpārbaudījumu laikā tiek uzrādītas īpašas dotības un labāki rezultāti, kā ir nepieciešams, lai uzsāktu mācības 1.klasē, tad izglītojamais var tikt ieskaitīts arī kādā no vecākajām klasēm.

Dodies virtuālajā tūrē un iepazīsti mūsu skolas telpas:

GMMS - papilduzņemšana.png
bottom of page