© 2023 by Grobiņas Mūzikas un mākslas skola. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon

Lai iestātos Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā jāiesniedz iesniegums (aizpildāms uz vietas pēc dotās formas).

 Uzņemšanas noteikumi 

Iestājpārbaudījumu prasības:

  • Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.

  • Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.

  • Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).

  • Mākslas izglītības programmas uzsākšanai pārbauda māksliniecisko uztveri – uzstādījuma zīmēšana vai gleznošana jebkurā krāsu tehnikā pēc izvēles (krāsu zīmuļi, krītiņi, guašs, akvareļu krāsas).

  • Bērna stāstījums par gleznā redzamo novērošanas spēju pārbaudei.

 

Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai pēc pārtraukuma kārto pārbaudījumus mūzikas instrumenta spēlē, mūzikas teorētiskajos priekšmetos, mainot izglītības iestādi par pamatu zināšanu novērtēšanai tiek izmantota iepriekšējās skolas liecība.

Audzēkņi, kuri 2 gadus apmeklējuši interešu izglītības programmas "Mūzika"- (ģitāras spēli un klavierspēli) un "Māksla"- (Zīmēšanas studiju) saņem bonus punktu pie iestājpārbaudījuma rezultātiem.

 

Ja iestājeksāmenu laikā tiek uzrādītas īpašas dotības mākslā, un labāki rezultāti kā ir nepieciešams, lai uzsāktu mācības 1.klasē, tad izglītojamais var tikt ieskaitīts arī kādā no vecākajām klasēm.