Uzņemšanas noteikumi

Lai iestātos Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā, attālināti ir jāiesniedz iesniegums, kuru var aizpildīt šeit: https://forms.gle/Hj4tLGWk8yRRtFTC7.

Iestājpārbaudījumu prasības:

  • MŪZIKĀ - viena iedziedāta tautasdziesma bez pavadījuma video vai audio formātā

  • MĀKSLĀ - zīmējums brīvi izvēlētā tehnikā

Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai pēc pārtraukuma kārto pārbaudījumus mūzikas instrumenta spēlē, mūzikas teorētiskajos priekšmetos, mainot izglītības iestādi par pamatu zināšanu novērtēšanai tiek izmantota iepriekšējās skolas liecība.

Audzēkņi, kuri 2 gadus apmeklējuši interešu izglītības programmas "Mūzika"- (ģitāras spēli un klavierspēli) un "Māksla"- (Zīmēšanas studiju) saņem bonus punktu pie iestājpārbaudījuma rezultātiem.

 

Ja iestājeksāmenu laikā tiek uzrādītas īpašas dotības mākslā, un labāki rezultāti kā ir nepieciešams, lai uzsāktu mācības 1.klasē, tad izglītojamais var tikt ieskaitīts arī kādā no vecākajām klasēm.

GMMS_papilduzņemšana.png