top of page

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

Mācību ilgums 7 gadi.

1.klasē uzņemam no 9 gadu vecuma.

Mācību priekšmeti un skolotāji:

Profesionālās ievirzes izglītības mākslā mērķis ir sekmēt ieinteresētas un radošas personības veidošanos, kura ir apguvusi izvēlētās mākslas un kultūras jomas pamatus un radusi motivāciju izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē.
Zīmēšanā un gleznošanā varēs iepazīties ar dažādiem materiāliem un tehnikām, apgūstot formas veidošanas principus un tonālo attiecību attēlošanas pamatus. Iegūtās prasmes un zināšanas pielietot klusās dabas, tematiskajās kompozīcijās, savu ieceri realizējot vizuālos tēlos, un krāsu laukumos, apgūstot dažādu laikmetu un mākslas stilu mākslinieciskos un gleznieciskos izteiksmes līdzekļus.
Veidošanā un darbs materiālā būs iespēja iemācīties strādāt ar dažādiem materiāliem, apgūt jaunas tehnoloģijas, darba metodes un paņēmienus. Iepazīstot un pētot dabas, vides un mākslas objektus, veidot izpratni par trīsdimensionālu apjomu uzbūvi un īpašībām.

Skola piedāvā apgūt arī aušanas pamatus.
Kompozīcija un mākslas valoda apvieno visas mākslas jomas, dodot plašāku skatījumu uz kultūrvidi – tās vizuālām un estētiskām vērtībām un stilistisko daudzveidību. Kompozīcijas priekšmets ietver arī datorgrafikas pamatu apguvi, kas notiek saistībā ar programmas saturu un foto pamatus, kur izmantojot tehnoloģijas veidot mākslas darbus.
Skola dod iespēju piedalīties dažādos projektos, konkursos un izstādēs.

bottom of page