top of page

2023

2023.gada 25.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts astotais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 20 audzēkņi: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi (programmas skolotāja Inga Liepniece-Liepiņa):

Ēriks Apenītis, Inga Patrīcija Bitāne, Jānis Briedis, Gustavs Bumbieris, Gustavs Grietēns,

Karlīna Lauberte, Emīls Salms-Šalms

 • Klavierspēles programmas audzēkņi (programmas skolotāja Maija Zaķis):

Inese Bumbule, Alise Kņūtiņa, Keita Šinkarēviča

 • Ģitāras spēles programmas audzēkņi (programmas skolotājs Toms Bokums):

Lisa Rasmusena, Roberts Ivars Kapranovs

 • Kora klases programmas audzēknes (programmas skolotāja Eva Krastiņa-Pucena):

Evelīna Markus-Narvila, Čeritija Daile Teklenberga​

 • Dejas programmas audzēknes (programmas skolotāja - Agate Lupkina):

Keita Alksne, Estere Elza Cīrule, Džeina Nipere-Niperoviča, Šarlote Kazbuķe,

Estere Jaunzeme, Adriana Zvinberga

2022

2022.gada 26.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts septītais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 20 audzēkņi: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi (programmas skolotāja Kristīne Ulberte):

Kristiana Mihailova, Katrīna Mihailova, Keita Poriņa, Nansija Vītola, Luīze Letuka, Samanta Kosilo, Roberta Līva Gedgovda, Patrīcija Estere Svaine

 • Klavierspēles programmas audzēkņi (programmas skolotāja Maija Zaķis):

Samanta Saleniece, Roberts Liepiņš

 • Ģitāras spēles programmas audzēkņi (programmas skolotāji Antra Arnolda, Toms Bokums):

Kristaps Aleksandrs Eglītis, Roberts Indriekus, Rūta Timbare, Krists Jānis Freibergs, Keita Kuduma, Jānis Deivids Pinsters, Hardijs Roberts Šimkus

 • Kokles spēles programmas audzēknis (programmas skolotāja Gunita Riežniece):

Dans Pumpa​

 • Flautas spēles programmas audzēkne (programmas skolotāja Laura Baltaiskalna):

Paula Sērdiene

 • Dejas programmas audzēkne (programmas skolotāja - Karīna Elizabete Lase):

Evelīna Markus-Narvila

2021

2021.gada 28.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts sestais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 11 audzēkņi: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi (programmas skolotāja Biruta Ignatova):

Arvis Tramdaks, Līva Plīkša, Renāte Ūdre, Marta Reinholde, Lorēna Gulbe

 • Klavierspēles programmas audzēkne (programmas skolotāja Maija Zaķis):

Ērika Vārna

 • Dejas programmas audzēknes (programmas skolotājas - Inga Papirte, Elīna Lankovska-Ķeķe):

Marana Pujēna​, Agneta Kupše, Linda Anna Balcere, Ieva Ščerbiņina

Megija Nipere-Niperoviča

2020

2020.gada 30.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts piektais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 6 audzēkņi: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēknes (programmas skolotāja Inese Rence):

Patrīcija Boroveca

Magone Pujēna

Miranda Dūna

Elīza Dūklava

 • Klavierspēles programmas audzēknes (programmas skolotāja Maija Zaķis):

Luīze Burņevska

Sanija Feodosova

2019

2019.gada 30.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts ceturtais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 9 audzēkņi: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi (programmas skolotāja Kristīne  Ulberte):

Rauls Feldmanis

Ivars Ritenis

Marta Vīriņa

Līva Karecka

Unda Una Sālava

Ance Elīna Lūka

 • Ģitāras spēles programmas audzēkņi (programmas skolotāja Antra Arnolda):

Daniels Brugevics

Matīss Jaunzemis

Klāvs Bethers

2018

2018.gada 31.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts trešais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 7 audzēkņi: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi (programmas skolotāja Biruta Ignatova):

Anete Laursone,

Diāna Marta Rence,

Emīlija Anete Ozoliņa,

Rebeka Rimma,

Vanessa Siksna

 • Ģitāras spēles programmas audzēkņi (programmas skolotāja Antra Arnolda):

Dāvis Laursons,

Toms Reņģe

2017

2017.gada 25.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts otrais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 4 audzēkņi: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi:

Helēna Anna Bunka,

Mārtiņš Kalniņš,

Anna Zviedrāne,

Hanna Vidzeniece

2016

2016.gada 3.jūnijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts pirmais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 17 audzēkņi: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas 20V programmas audzēkņi:

Kristīne Aploka, Melānija Ažēna, Paula Grundmane, Aurēlija Jasaite, Zane Kalniņa, Kristers Krūms, Adriana Pūķe, Terēze Treimane, Rēzija Vārna, Aiga Veisa

 • Klavierspēles 10V programmas audzēkņi:

Karīna Frišmane, Kristiāna Golovānova, Alekss Valentīns Možajevs

 • Ģitāras spēles 10V programmas audzēkņi:

Sanija Derkēvica, Līva Hermane, Miks Putris, Bruno Toms Vismanis

bottom of page