top of page

2022

2022.gada 26.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts septītais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi (programmas skolotāja Kristīne Ulberte):

Kristiana Mihailova, Katrīna Mihailova, Keita Poriņa, Nansija Vītola, Luīze Letuka, Samanta Kosilo, Roberta Līva Gedgovda, Patrīcija Estere Svaine

 • Klavierspēles programmas audzēkņi (programmas skolotāja Maija Zaķis):

Samanta Saleniece, Roberts Liepiņš

 • Ģitāras spēles programmas audzēkņi (programmas skolotāji Antra Arnolda, Toms Bokums):

Kristaps Aleksandrs Eglītis, Roberts Indriekus, Rūta Timbare, Krists Jānis Freibergs, Keita Kuduma, Jānis Deivids Pinsters, Hardijs Roberts Šimkus

 • Kokles spēles programmas audzēknis (programmas skolotāja Gunita Riežniece):

Dans Pumpa​

 • Flautas spēles programmas audzēkne (programmas skolotāja Laura Baltaiskalna):

Paula Sērdiene

 • Dejas programmas audzēkne (programmas skolotāja - Karīna Elizabete Lase):

Evelīna Markus-Narvila

2021

2021.gada 28.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts sestais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi (programmas skolotāja Biruta Ignatova):

Arvis Tramdaks, Līva Plīkša, Renāte Ūdre, Marta Reinholde, Lorēna Gulbe

 • Klavierspēles programmas audzēkne (programmas skolotāja Maija Zaķis):

Ērika Vārna

 • Dejas programmas audzēknes (programmas skolotājas - Inga Papirte, Elīna Lankovska-Ķeķe):

Marana Pujēna​, Agneta Kupše, Linda Anna Balcere, Ieva Ščerbiņina

Megija Nipere-Niperoviča

2020

2020.gada 30.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts piektais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēknes (programmas skolotāja Inese Rence):

Patrīcija Boroveca

Magone Pujēna

Miranda Dūna

Elīza Dūklava

 • Klavierspēles programmas audzēknes (programmas skolotāja Maija Zaķis):

Luīze Burņevska

Sanija Feodosova

2019

2019.gada 30.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts ceturtais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi (programmas skolotāja Kristīne  Ulberte):

Rauls Feldmanis

Ivars Ritenis

Marta Vīriņa

Līva Karecka

Unda Una Sālava

Ance Elīna Lūka

 • Ģitāras spēles programmas audzēkņi (programmas skolotāja Antra Arnolda):

Daniels Brugevics

Matīss Jaunzemis

Klāvs Bethers

2018

2018.gada 31.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts trešais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi (programmas skolotāja Biruta Ignatova):

Anete Laursone,

Diāna Marta Rence,

Emīlija Anete Ozoliņa,

Rebeka Rimma,

Vanessa Siksna

 • Ģitāras spēles programmas audzēkņi (programmas skolotāja Antra Arnolda):

Dāvis Laursons,

Toms Reņģe

2017

2017.gada 25.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts otrais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi:

Helēna Anna Bunka,

Mārtiņš Kalniņš,

Anna Zviedrāne,

Hanna Vidzeniece

2016

2016.gada 3.jūnijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) nosvinēts pirmais izlaidums, kurā Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma: 

 • Vizuāli plastiskās mākslas 20V programmas audzēkņi:

Kristīne Aploka, Melānija Ažēna, Paula Grundmane, Aurēlija Jasaite, Zane Kalniņa, Kristers Krūms, Adriana Pūķe, Terēze Treimane, Rēzija Vārna, Aiga Veisa

 • Klavierspēles 10V programmas audzēkņi:

Karīna Frišmane, Kristiāna Golovānova, Alekss Valentīns Možajevs

 • Ģitāras spēles 10V programmas audzēkņi:

Sanija Derkēvica, Līva Hermane, Miks Putris, Bruno Toms Vismanis

bottom of page