KLAVIERSPĒLE

Mācību ilgums 8 gadi, uzņem no 7 gadu vecuma.

Sagatavošanas grupā uzņem no 5 gadu vecuma.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

  • klavierspēle

  • kolektīvā muzicēšana

  • solfedžo

  • mūzikas literatūra

48419570_1522982297805530_44726224291511