top of page

2023./2024.mācību gadā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā piedāvājam apgūt deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

Taustiņinstrumentu spēle:

Klavierspēle - 8 mācību gadi

Stīgu instrumentu spēle: 

Ģitāras spēle - 8 mācību gadi

Kokles spēle - 8 mācību gadi

Vijoles spēle - 8 mācību gadi

Pūšaminstrumentu spēle:

Flautas spēle - 8 mācību gadi

Klarnetes spēle - 8 mācību gadi

Vokālā mūzika:

Kora klase - 8 mācību gadi

Vizuāli plastiskā māksla - 7 mācību gadi

Dejas pamati - 6 mācību gadi

bottom of page