VIJOLES SPĒLE

Mūsu skola nodrošina sistematizētu pamatzināšanu un prasmju apguvi vijoles spēlē. Izvēloties vijoles spēli, audzēknis attīsta muzikālo dzirdi, atmiņu, ritma izjūtu, muzikalitāti un individuālās radošās spējas. Vijoles spēles apgūšana veicina patstāvīgas darba iemaņas, stimulē interesi par jaunu skaņdarbu iepazīšanu un muzicēšanu patstāvīgi. Sākot no 2.klases audzēkņi spēlē vijolnieku ansamblī. Jaunajiem vijolniekiem ir iespēja uzstāties dažādos koncertos, konkursos un festivālos. Katru gadu februāra sākumā vijoles spēles nodaļa rīko etīžu pēcpusdienu, kurā piedalās ne tikai mūsu audzēkņi, bet arī sadraudzības skolu vijolnieki.

Mācību ilgums 8 gadi, uzņem no 6 gadu vecuma.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

  • vijoles spēle

  • kolektīvā muzicēšana

  • vispārējās klavieres

  • solfedžo

  • mūzikas literatūra

IMG_8681.jpg