top of page

VIJOLES SPĒLE

Mācību ilgums 8 gadi.

1.klasē uzņemam no 7 gadu vecuma.

Sagatavošanā uzņemam no 6 gadu vecuma.

 

Mācību priekšmeti un skolotāji:

Mūsu skola nodrošina sistematizētu pamatzināšanu un prasmju apguvi vijoles spēlē. Izvēloties vijoles spēli, audzēknis attīsta muzikālo dzirdi, atmiņu, ritma izjūtu, muzikalitāti un individuālās radošās spējas. Vijoles spēles apgūšana veicina patstāvīgas darba iemaņas, stimulē interesi par jaunu skaņdarbu iepazīšanu un muzicēšanu patstāvīgi. Sākot no 2.klases audzēkņi spēlē vijolnieku ansamblī. Jaunajiem vijolniekiem ir iespēja uzstāties dažādos koncertos, konkursos un festivālos. Katru gadu februāra sākumā vijoles spēles nodaļa rīko etīžu pēcpusdienu, kurā piedalās ne tikai mūsu audzēkņi, bet arī sadraudzības skolu vijolnieki.

Lepojamies!

Mācību koncerts - 2021.gada decembris

bottom of page