ĢITĀRAS SPĒLE

Mācību ilgums 6 gadi, uzņem no 8-9 gadu vecuma.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

  • ģitāras spēle

  • kolektīvā muzicēšana

  • vispārējās klavieres

  • solfedžo

  • mūzikas literatūra

IMG_8695.jpg