PAR MUMS

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola (GMMS) ir Grobiņas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes mācību iestāde. Dibināta 2012.gada 21.jūnijā. No 2015.gada 1.septembra skola darbojas jaunās telpās M.Namiķa ielā 19,  vienā ēkā ar Grobiņas novada Skolēnu interešu centru (SIC) un Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centru (PIC).

2021./2022.mācību gadā piedāvājam astoņas profesionālās ievirzes programmas: KLAVIERSPĒLE, ĢITĀRAS SPĒLE, KOKLES SPĒLE, VIJOLES SPĒLE, FLAUTAS SPĒLE, KORA KLASE, DEJAS PAMATI, VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA.

 

Sagatavošanas grupas: SAGATAVOŠANA KLAVIERSPĒLĒ, ĢITĀRAS, KOKLES, VIJOLES, FLAUTAS SPĒLĒ, DZIEDĀŠANĀ, DEJAS PAMATOS, SITAMO INSTRUMENTU INTEREŠU IZGLĪTĪBAS GRUPA.

Direktore: MĀRĪTE BRUŽA

Lietvede: KRISTĪNE PAIPA 

Direktores vietniece mūzikā: IVETA DEJUS

Direktores vietniece mākslā: KRISTĪNE ULBERTE

Direktores vietniece dejā: ELĪNA LANKOVSKA-ĶEĶE, p.i. EVA KRASTIŅA-PUCENA

IMG_5555.jpg
GMMS logo2.jpg