top of page

PAR MUMS

Profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas, dejas skolas "Grobiņas Mūzikas un mākslas skola" (GMMS), reģistrācijas Nr.4174902912, ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības dibināta mākslas, mūzikas, dejas profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas, dejas izglītības programmas. Dibināta 2012.gada 21.jūnijā. No 2015.gada 1.septembra skola darbojas jaunās telpās M.Namiķa ielā 19,  vienā ēkā ar Grobiņas Skolēnu interešu centru (SIC) un Grobiņas Pieaugušo izglītības centru (PIC).

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas NOLIKUMS

2023./2024.mācību gadā piedāvājam deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas: KLAVIERSPĒLE, ĢITĀRAS SPĒLE, KOKLES SPĒLE, VIJOLES SPĒLE, FLAUTAS SPĒLE, KLARNETES SPĒLE, KORA KLASE, DEJAS PAMATI, VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA, kā arī sagatavošanu instrumentu spēlē, dziedāšanā un dejā.

Direktore: EVA KRASTIŅA-PUCENA

Metodiķe: KRISTĪNE PAIPA 

Direktores vietniece mūzikā: IVETA DEJUS

Direktores vietniece mākslā: KRISTĪNE ULBERTE

Direktores vietniece dejā: ELĪNA LANKOVSKA-ĶEĶE

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas ēka
GMMS logo
bottom of page