MĀRĪTE BRUŽA - direktore

KRISTĪNE PAIPA - lietvede

IVETA DEJUS - direktores vietniece mūzikā, vijoles spēles skolotāja

KRISTĪNE ULBERTE - direktores vietniece mākslā, zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas skolotāja

ELĪNA LANKOVSKA-ĶEĶE - direktores vietniece dejā, mūsdienu dejas skolotāja

ANTRA ARNOLDA - ģitāras spēles skolotāja

DACE VILKASTE - mūzikas mācības, solfedžo, mūzikas literatūras skolotāja

ILZE LIEPIŅA - klavierspēles, mūzikas mācības, sagatavošanas grupas skolotāja

MAIJA ZAĶIS - klavierspēles skolotāja

LĪGA ENĢELE - klavierspēles skolotāja

TOMS BOKUMS - ģitāras spēles skolotājs

LAURA BALTAISKALNA - flautas spēles un mūzikas mācības skolotāja

ZANE ĒĶUPE - ģitāras spēles skolotāja

EVA KRASTIŅA-PUCENA - dziedāšanas, ansambļa, kora, klavierspēles skolotāja, koncertmeistare, datorgrafikas un foto mācības skolotāja

SINTIJA DANCE - klasiskās un latviešu dejas skolotāja

KARĪNA ELIZABETE LASE - mūsdienu dejas skolotāja

LAURA MUIŽNIECE - ritmikas un vingrošanas skolotāja

GINTA KAMPARE - deju programmas sagatavošanas grupas skolotāja

INESE RENCE - veidošanas skolotāja

LIENE BERNĀTE - gleznošanas un zīmēšanas skolotāja

INGA LIEPNIECE - mākslas valodas, gleznošanas un kompozīcijas skolotāja

BIRUTA IGNATOVA - darbs materiālā skolotāja

SANDIJA BRIKMANE - aušanas skolotāja