top of page

EVA KRASTIŅA-PUCENA - direktore, kora klases, datorgrafikas, foto mācības skolotāja

KRISTĪNE PAIPA - metodiķe, lietvede

IVETA DEJUS - direktores vietniece mūzikā, vijoles spēles skolotāja

KRISTĪNE ULBERTE - direktores vietniece mākslā, zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas skolotāja

ELĪNA LANKOVSKA-ĶEĶE - direktores vietniece dejā, laikmetīgās, mūsdienu dejas, kompozīcijas un improvizācijas skolotāja

ANTRA ARNOLDA - ģitāras spēles skolotāja

DACE VILKASTE - mūzikas mācības, solfedžo, mūzikas literatūras skolotāja

ILZE ZIEMELE - klavierspēles skolotāja

MAIJA ZAĶIS - klavierspēles skolotāja, metodiķe

TOMS BOKUMS - ģitāras spēles skolotājs

LAURA BALTAISKALNA - flautas spēles skolotāja, metodiķe

DĀVIDS DONIS - klarnetes spēles skolotājs

ZANE ĒĶUPE - ģitāras spēles skolotāja, metodiķe

GUNITA  RIEŽNIECE - kokles spēles skolotāja

IRINA  TIESNESE - solo dziedāšanas, ansambļa un diriģēšanas skolotāja

ILVA  LIEPIŅA - koncertmeistare un klavierspēles skolotāja

KRISTĪNE  KĀRKLIŅA - latviešu un cittautu dejas skolotāja

KRISTINA SMIRNOVA - klasiskās dejas skolotāja

ŅIKITA GETMANS - akrobātikas skolotājs

INESE RENCE - veidošanas skolotāja

LIENE BERNĀTE - gleznošanas, zīmēšanas un mākslas valodas skolotāja

INGA LIEPNIECE-LIEPIŅA - mākslas valodas, gleznošanas, kompozīcijas skolotāja

BIRUTA IGNATOVA - darbs materiālā skolotāja

LELDE TIĻĻA - aušanas skolotāja

bottom of page