top of page

EVA KRASTIŅA-PUCENA - direktore, kora klases skolotāja

KRISTĪNE PAIPA - lietvede

IVETA DEJUS - direktores vietniece mūzikā, vijoles spēles skolotāja

KRISTĪNE ULBERTE - direktores vietniece mākslā, zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas skolotāja

ELĪNA LANKOVSKA-ĶEĶE - direktores vietniece dejā, mūsdienu dejas skolotāja

ANTRA ARNOLDA - ģitāras spēles skolotāja

DACE VILKASTE - mūzikas mācības, solfedžo, mūzikas literatūras skolotāja

ILZE ZIEMELE - klavierspēles, mūzikas mācības, sagatavošanas grupas skolotāja

MAIJA ZAĶIS - klavierspēles skolotāja

LĪGA ENĢELE - klavierspēles un mūzikas mācības skolotāja

TOMS BOKUMS - ģitāras spēles skolotājs

LAURA BALTAISKALNA - flautas spēles skolotāja

ZANE ĒĶUPE - ģitāras spēles skolotāja

GUNITA  RIEŽNIECE - kokles spēles skolotāja

IRINA  TIESNESE - solo dziedāšanas, ansambļa un diriģēšanas skolotāja

ILVA  LIEPIŅA - koncertmeistare un klavierspēles skolotāja

KRISTĪNE  KĀRKLIŅA - latviešu un cittautu dejas skolotāja

AGATE  CUKURA - klasiskās dejas skolotāja

NAURIS  MIĶELIS  GOBA - laikmetīgās, mūsdienu dejas un kompozīcijas skolotājs

INESE RENCE - veidošanas skolotāja

LIENE BERNĀTE - gleznošanas un zīmēšanas skolotāja

INGA LIEPNIECE-LIEPIŅA - mākslas valodas, gleznošanas, kompozīcijas, datorgrafikas un foto mācības skolotāja

BIRUTA IGNATOVA - darbs materiālā skolotāja

SANDIJA BRIKMANE - aušanas skolotāja

bottom of page