MĀRĪTE BRUŽA - direktore

KRISTĪNE PAIPA - lietvede

IVETA DEJUS - direktores vietniece mūzikā, vijoles spēles skolotāja

KRISTĪNE ULBERTE - direktores vietniece mākslā, zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas skolotāja

ELĪNA LANKOVSKA-ĶEĶE - direktores vietniece dejā, mūsdienu dejas skolotāja

ANTRA ARNOLDA - ģitāras spēles skolotāja

DACE VILKASTE - mūzikas mācības, solfedžo, mūzikas literatūras skolotāja

ILZE LIEPIŅA - klavierspēles, mūzikas mācības, sagatavošanas grupas skolotāja

MAIJA ZAĶIS - klavierspēles skolotāja

LĪGA EŅĢELE - klavierspēles skolotāja

TOMS BOKUMS - ģitāras spēles skolotājs

LAURA BALTAISKALNA-EGLĪTE - flautas spēles un mūzikas mācības skolotāja

ZANE ĒĶUPE - ģitāras spēles un mūzikas mācības skolotāja

MADARA IVANE - dziedāšanas skolotāja

EVA KRASTIŅA - koncertmeistare, kora, datorgrafikas un foto mācības skolotāja

INGA PAPIRTE - klasiskās, latviešu un cittautu dejas skolotāja

GINTA KAMPARE - deju programmas sagatavošanas grupas skolotāja

INESE RENCE - veidošanas skolotāja

LIENE BERNĀTE - gleznošanas un zīmēšanas skolotāja

LAINE KINSTLERE - aušanas skolotāja

PĒTERIS TAUKULIS - mākslas valodas skolotājs

BIRUTA IGNATOVA - darbs materiālā skolotāja