top of page

JAUNRADES KONKURSS "GADALAIKI"

Š.g.23.februārī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā notika Dienvidkurzemes novada un Liepājas apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pēcpusdiena/jaunrades konkurss par tēmu “Gadalaiki”. Pasākumā pulcējās jaunie komponisti no Aizputes Mūzikas skolas, Piltenes Mūzikas skolas, Priekules Mūzikas un Mākslas skolas, Vaiņodes Mūzikas skolas un Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas. Koncertā varēja dzirdēt, kā mainās gadalaiki, skanot ģitāras, flautas, vijoles, klavieru un balss izpildījumam.

Pēc koncerta audzēkņi piedalījās radošajā mākslas darbnīcā, ko vadīja mākslas skolas skolotāja Biruta Ignatova un klavierspēles skolotāja Ilze Ziemele. Vēlāk pasākuma dalībniekiem un pedagogiem tika organizēta komponistes Lauras Dubinas-Gustovskas meistarklase par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to pielietojumu kompozīcijās.

Saglabājot tradīcijas, arī šogad pasākuma dalībniekiem bija iespēja iegūt 3 galvenās balvas: skatītāju simpātijas balvu, DKN Izglītības pārvaldes simpātijas balvu un galveno balvu, ko piešķir uzaicinātais komponists/-e, Ceļojošo Jaunrades balvu.

KONKURSA REZULTĀTI:

Ceļojošā Jaunrades balva: Enija Jankovska - Parafrāze par latviešu tautas dziesmu “Līsti, līsti lietutiņi” - Piltenes Mūzikas skolas 6.flautas spēles klases audzēkne

Skatītāju simpātijas balva: Čeritija Daile Teklenberga - "Pavasara solījums’’ - Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 8.kora klases audzēkne

DKN Izglītības pārvaldes simpātijas balva: Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 5.klases audzēkņu (Viktorija Vičivska, Ance Dārta Pinstere - vijoles klase; Evelīna Laineta Piebalga - klavieru klase; Keita Elizabete Ozola, Paula Miķelsone - kora klase; Anna Elizabete Volkeviča, Estere Biteniece - flautas klase) kopdarbs - "Gadalaiki”

Apsveicam!!!

PALDIES mūzikas skolu pedagogiem par atsaucību un ieguldīto darbu, kā arī ikvienam, kurš iesaistījās pasākuma organizēšanā! Uz tikšanos atkal nākamgad!


/Grobiņas MMS direktores vietniece mūzikā I.Dejus/


Vairāk foto no pasākuma - Galerijā. Foto: Toms Bokums4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page