top of page

PIEKĻŪSTAMĪBAS  PAZIŅOJUMS

Profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas, dejas skola "Grobiņas Mūzikas un mākslas skola" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas, dejas skolu "Grobiņas Mūzikas un mākslas skola"- www.grobinasmms.com

 

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas, dejas skola "Grobiņas Mūzikas un mākslas skola" mekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.

  • Nav pieejama teksta izmēra tālummaiņa. Mainot teksta izmēru, mainās arī attēlu izmērs.

 

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.08.2023. Izvērtēšanu veica Kristīne Paipa, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas metodiķe.

 

Izvērtējumu apliecinošs dokuments.pdf

Piekļūstamības alternatīvas

 

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas - rakstot uz e-pastu: grobinasmm.skola@dkn.lv

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

 

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

 

E-pastā: grobinasmm.skola@dkn.lv

 

Zvaniet: +371 29194942

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

 

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir iestādes vadītājs.

E-pastā: grobinasmm.skola@dkn.lv

 

Zvaniet: +371 29194942

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.08.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Eva Krastiņa-Pucena, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas direktore.

bottom of page