© 2023 by Grobiņas Mūzikas un mākslas skola. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon

KAPSĒDES FILIĀLES  "MĀKSLAS STUDIJAS" DARBU IZSTĀDE

MEDZES BIBLIOTĒKĀ

 

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas Kapsēdes filiāles Mākslas studijas dalībnieki – Kārlis, Krista, Elīza, Emīlija, Jēkabs, Rihards, 1. mācību semestrī zīmējuši un gleznojuši portretus, ainavas, animācijas tēlus un grāmatas. Interesantos darbus var apskatīt gan Kapsēdes vidusskolas 2. stāva vestibilā, gan Medzes bibliotēkas telpās, kur laipnā un atsaucīgā bibliotekāre Ināra sadarbojās ar iedvesmas avotiem un ļāva izstādīt darbus bibliotēkas telpās.

Izstāde apskatāma jau no 17. 12. 2019, un visi laipni aicināti uz svinīgo noslēguma pasākumu Otrdien, 11. 02. 2020., plkst. 14.00, Medzes bibliotēkā!

PIC IEGŪST ERASMUS+ KVALITĀTES BALVU

"SPĀRNI 2019"

Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC) ieguvis Erasmus+ kvalitātes balvu "Spārni 2019"!

12. decembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ programmas kvalitātes balvu “Spārni 2019”. Par ilgtspējīgu projektu īstenošanu balvas 10 nominācijās saņēma 13 labākie projektu īstenotāji, kuru vidū ir skolas, augstskolas, pašvaldības iestāde, valsts iestāde, nevalstiskā organizācija un privātuzņēmums.

Grobiņas novada Pieaugušo centrs kvalitātes balvu ieguva nominācijā 2015. gada Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā, par projektu “ES attīstība ar tiešsaistes inovācijām”.

Vairāk uzzini šeit: 

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=40973&fbclid=IwAR1XDK8VfMKQZNUIm6Xsc9Af7djQZEVtv5MZjJSnBkzcXUlPcLm0AOdbI7E

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS MĀCĪBU EKSKURSIJA

12.decembrī Vizuāli plastiskās mākslas 4. un 5.klase kopā ar skolotājiem - Pēteri Taukuli, Laini Kintsleri un Lieni Bernāti - devās mācību ekskursijā uz Liepājas galerijas "Romas dārzs" Skaidrītes Elksnītes, Ilzes Karlsones izstādēm un Elitas Patmalnieces izstādi "Nomodā sapņi" Liepājas muzejā.

ĢITĀRAS SPĒLES SADRAUDZĪBAS PASĀKUMS RĪGĀ

11.decembrī GMMS ģitāras spēles audzēkņi ar savām skolotājām Zani Ēķupi un Antru Arnoldu piedalījās Mārupes MMS pedagoga Andra Grīnberga organizētajā Ziemassvētku sadraudzības pasākumā. Bez grobiņniekiem pasākumā piedalījās arī Mārupes MMS un Liepājas 2.mūzikas skolas audzēkņi, skolotāji Dace Milzere un Andris Grīnbergs.
Pasākums norisinājās Rīgā, Salons mūzika veikala telpās. Dalībniekiem bija sarīkota ekskursija pa veikala telpām, gluži kā pa labirintu, lai iepazītos un pamēģinātu spēlēt dažādus mūzikas instrumentus. Protams, vislielāko prieku sagādāja elektriskās ģitāras spēlēšana.
Tikpat interesanta bija viesošanās vijoļu meistara un restauratora darbnīcā. Un, protams, kopīga muzicēšana, gan individuāli, gan ansambļos. Vislielāko jautrību izraisīja Salaveča un skolotāju jaunizveidotā ansambļa muzicēšana. Un kādi gan svētki bez kliņģera un dāvanām! Diena bija izdevusies, jo redzējām, ka visi smaida un acis mirdz! Paldies Andrim par šo iespēju!

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS AUDZĒKŅU DARBU SKATES

GMMS Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņiem decembrī notiek darbu skates visos mācību priekšmetos. Skolas 2.stāva izstāžu zālē ir apskatāma 1. semestra darbu izlases izstāde, 3. stāvā izstādīti 1. klases darbi.

1/9

KRISTĪNES VARAŽINSKAS FLAUTAS MEISTARKLASES NĪCAS MŪZIKAS SKOLĀ

6.decembrī, Nīcas Mūzikas skolā notika sadraudzības pasākums. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas flautistes Estere Biteniece, Kate Petere, Emīlija Mišinska kopā ar savu skolotāju Lauru Baltaiskalnu-Eglīti piedalījās meistarklasē, kuru vadīja flautas spēles pedagoģe Kristīne Varažinska. Vakarā visi flautisti uzstājās koncertā. Paldies Nīcas Mūzikas skolai un skolotājai Sigitai Briljonokai par jauko uzņemšanu!

KONCERTZĀLE "LATVIJA" UN MŪZIKAS FESTIVĀLS "ECSTATIC MUSIC VENTSPILS"

Grobiņas mūzikas un mākslas skolas skolotāji un audzēkņi 8.novembrī brauca uz Ventspili, lai paviesotos jaunajā koncertzālē “Latvija”, apskatītu jaunās mūzikas vidusskolas telpas, kuras atrodas zem viena jumta. Bērni bija ļoti patīkami pārsteigti un tūlīt izteica vēlmi, ka labprāt mācītos šajā skolā, kura ir tik gaiša, moderna un tai pašā laikā mājīga, jo modernās betona sienas mijās ar koka apdari un skaistām drapērijām, kurām ir ne tikai estētiskā funkcija, bet arī izolējošā. Ekskursijā pa ēkas telpām mūs izvadāja un izstāstīja koncertzāles producente Anna Zagorska. Saprotams, ka tikai uz ekskursiju pa koncertzāli braukt 2 stundas nebūtu prāta darbs, tāpēc loģiskais vakara turpinājums bija koncerta apmeklējums. Pirms tam kārtīgi izbaudot vakariņas Ventspils kafejnīcās.
Šajā nogalē uz koncertzāli bija atvests pārsteidzošās mūzikas festivāls "Ecstatic Music Ventspils” no Ņujorkas, kurš ilga 3 dienas, bet skolnieku auditorijai bija piedāvājums uz festivāla pirmo dienu, kurā muzicēja perkusiju trio “TIGUE” un kvartets no Kalifornijas “Deerhoof”. Koncerta 1.daļā uzstājās katra mūziķu apvienība atsevišķi ar savām oriģinālkompozīcijām, bet 2.daļā abas grupas apvienojās kopējā improzivācijā, kurā varēja vērot, kā profesionāli mūziķi mainot intrumentus, brīvi tos pārvaldot, spēj radīt kopīgus, saskanīgus skaņdarbus roka stilā. Mūsu bērniem tas bija interesants pārsteigums, jo bieži uz šāda žanra koncertiem nav nācies doties. Tā bija lieliska pieredze un izpratne, par to ko audzēkņi dara šobrīd un, kas viņus sagaida nākotnē. Secinājums – ne vienmēr tai ir jābūt akadēmiskās mūzikas karjerai, bet, lai kādu arī karjeru neizvēlētos, pamatā ir jābūt vismaz bērnu mūzikas skolas izglītībai.

GMMS,SIC UN PIC VALSTS SVĒTKUS SAGAIDA AR JAUNU VIDES OBJEKTA ATKLĀŠANU UN KONCERTPROGRAMMU "LATVIJA MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ"

14.novembrī, M.Namiķa ielā 17, tika atklāts jauns kinētisks vides objekts. Tas tapa pateicoties Grobiņas pašvaldības atbalstītā projekta "Grobiņas vēju mūzika" īstenošanai. Projektu realizēja Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centra (PIC) keramikas "Podniekdarbnīcas" dalībnieki kopā ar bērniem un mākslas skolas audzēkņiem. Kopīgi tika radīti oriģināli vēja zvani, kuri ar savu dzidro vēja mūzikas skaņu piesaistīs apkārtējo uzmanību SIC, GMMS un PIC ēkai. Jauno vides objektu plkst.17.30 atklāja projekta koordinatore Inese Rence kopā ar darba autoriem. Uzreiz pēc tam visi atklāšanas dalībnieki un viesi tika iesaistīti SIC Folkloras kopas “Dzērvīte” (vadītāja Antra Arnolda) vadītajās rotaļās un pacienāti ar gardiem kārumiem.

Plkst.18.00 Grobiņas novada Skolēnu interešu centrs (SIC) un Grobiņas Mūzikas un mākslas skola (GMMS) aicināja visus 2.stāva zālē uz kopīgi organizētu Latvijas 101.dzimšanas dienai veltītu koncertprogrammu “LATVIJA MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ”, kur katrs priekšnesums tika izstāstīts, izdziedāts un izdejots cauri bilžu rāmītim. Koncerta noslēgumā, aizdedzot svecīti, katrs dalībnieks sūtīja gaismu Latvijai dzimšanas dienā.

Lepojamies ar visiem audzēkņiem, kuri šo koncertu padarīja emocionāli bagātu! Paldies visiem koncertā iesaistītajiem par ieguldīto darbu!

 

/Projekta koordinatore Inese Rence un SIC metodiķe Aija Niedola/

* bildes no pasākuma skaties Galerijā

LIEPĀJAS REĢIONA MŪZIKAS SKOLU SOLFEDŽO UN MŪZIKAS TEORIJAS KONKURSS "MUZIKĀLAIS KALEIDOSKOPS" AIZPUTĒ

 

Šodien (30.10.2019.) mūzikas skolas audzēkņi devās uz Aizputes Mūzikas skolu, lai tur piedalītos Liepājas reģiona mūzikas skolu solfedžo un mūzikas teorijas konkursā "Muzikālais kaleidoskops". Mūsu skolas komanda "Kvartets" - Sanija Feodosova, Luīze Burņevska, Roberts Liepiņš, Samanta Saleniece - atgriezušies ar izcīnītu 2.vietu! Paldies solfedžo un mūzikas literatūras skolotājai Dacei Vilkastei par audzēkņu sagatavošanu!

INTAS  VAITKUS MEISTARKLASE  KLAVIERSPĒLĒ

 

11.oktobrī MMS notika meistarklases klavierspēles audzēkņiem. Skolā viesojās klavierspēles maģistre Inta Vaitkus no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV), kura audzēkņiem un skolotājiem deva padomus un paraugdemonstrējumus klavierspēles tehnikas pilnveidošanā.

JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS

"SUDRABA FLAUTA" OGRĒ

24.oktobrī mūsu Flautas spēles 1.klases audzēkne Estere Biteniece (skolotāja Laura Baltaiskalna-Eglīte) pirmo reizi piedalījās jauno izpildītāju konkursā "Sudraba flauta" Ogres Mūzikas skolā. Apsveicam ar iegūto 2.vietu!

Sudraba flauta.jpg

JAUNO VOKĀLISTU KONKURSS "JŪRAS ZVAIGZNE" VENTSPILĪ

18.10.2019. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Evelīna Markus-Narvila piedalījās jauno vokālistu konkursā "Jūras Zvaigzne" Ventspilī. Meitene sevi pieteica ar drošu, skanīgu, interesantu un tehniski labi izpildītu dziedājumu. Vokālās "sacensības" norisinājās koncertzāles "Latvija" "Lielajā zālē", kas bija lieliska iespēja gūt skatuvisko pieredzi, uzstājoties uz Latvijā jaunākās akustiskās koncertzāles skatuves, kur ikdienā priekšnesumus sniedz pasaules līmeņa mākslinieki. Starp konkursa dalībniekiem bija ne tikai Kurzemes reģiona jaunie dziedātāji, bet pat viesi no Valmieras un Daugavpils. Evelīnu konkursam sagatavoja Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas solo dziedāšanas skolotāja Madara Ivane, kā koncertmeistare tika pieaicināta Ventspils Mūzikas Vidusskolas skolotāja Daina Salmiņa. Dalība konkursā deva iedvesmu un vēlmi turpināt attīstību vokālajā jomā gan audzēknei, gan skolotājām, gan vecākiem.

(Madara Ivane)

WhatsApp Image 2019-10-22 at 23.14.58.jp

VIJOLES SPĒLES ETĪŽU PĒCPUSDIENA

Jau ceturto mācību gadu Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā goda vietā tiek celta etīde. Šogad Grobiņas, Nīcas, Liepājas un Priekules Mūzikas skolām pievienojušās arī Vaiņodes un Pāvilostas Mūzikas skolas jaunie vijolnieki. Vijolspēles audzēkņi ne tikai spēlēja, bet arī piedalījās sarunā par etīdes nozīmi vijolnieka izaugsmē. Audzēkņi tika rosināti uzmanīgi klausīties un izdomāt katras etīdes nosaukumu. Ieklausoties etīdes raksturā, tembrā un štrihu daudzveidībā, bērni un skolotāji arvien aktīvāk piešķīra etīdēm savus nosaukumus. Pēc koncerta audzēkņi piedalījās mākslas skolas vadītajā darbnīcā. Bērni izveidoja skaistus atstarotājus nošu un vijoles atslēgas veidolā, ko vēlāk varēja pielikt pie vijoles kastes vai skolas somas.
Skolotāji savā starpā dalījās labās prakses sarunās par kopīgām pedagoģiskām aktualitātēm skolās un jauno vijolnieku izglītošanu. Paldies par audzēkņu sagatavošanu skolotājām Dacei Bērzniecei (Vaiņodes MS, Pāvilostas MMS), Indrai Andersonei, Madarai Jansonei (Priekules MMS), Maijai Apenītei (LMMDV), Lindai Ločmanei (Nīcas MS), Daigai Loceniecei (Liepājas pilsētas 2 MS) un GMMS mākslas skolotājai Inesei Rencei.

(Iveta Dejus)

75315955_1979233565513732_22426584954867

10.OKTOBRA VIJOLES SPĒLES, FLAUTAS SPĒLES UN VOKĀLĀS MŪZIKAS

AUDZĒKŅU TEHNISKĀ IESKAITE

MIRKLIS ATPŪTAI - JAUNIE GMMS VIDES OBJEKTI

Pateicoties Grobiņas novada pašvaldības konkursa atbalstam ir tapis Solu komplekts MIRKLIS ATPŪTAI. 2. oktobrī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas un SIC telpās tika atklāti soliņi, kurus apgleznojuši iestādes audzēkņi. Atklāšanā piedalījās visi, kas bija pielikuši savu roku soliņu tapšanā, gan kā idejas autori, gan idejas realizētāji krāsās.
Soli plānoti kā funkcionāli vides objekti, kuri akcentēs SIC darba saturu un uzlabos mikrorajona tēlu. Atkarībā no sezonas, tie atradīsies iekštelpās vai pagalmā, un būs pieejami gan SIC gan GMMS audzēkņiem, vecākiem un citiem apmeklētājiem, kalpojot kā dekoratīvs vides objekts, gan kā orģināls foto stūrītis.

1/7

DEJU PROGRAMMAS RADOŠĀ NOMETNE

2019.gada augusta pēdējā nedēļā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā notika programmas Dejas pamati radošā nometne. Nometnē piedalījās visu klašu audzēknes un tā ilga piecas dienas. Galvenais akcents tika likts uz klasiskās dejas jau iegūto prasmju pārbaudi, jaunu zināšanu apgūšanu, kā arī padziļinātu mūsdienu un laikmetīgās dejas prasmju apguvi apvienojot ar pašu meiteņu radošumu. Klasiskās dejas nodarbības vadīja pieredzes bagāta klasiskās dejas pasniedzēja Jana Vītoliņa, savukārt mūsdienu un laikmetīgās dejas nodarbības vadīja Latvijā pazīstamā un novērtētā horeogrāfe un pedagoģe Inga Raudinga. Vēlās pēcpusdienās, atpūšoties no dejošanas, meitenes GMMS skolotājas Ineses Rences un Birutas Ignatovas vadībā gatavoja aksesuārus saviem koncerta tērpiem. Ceturtdienas vakaru dejotājas pavadīja spēlējot vikingu spēles Vikingu sētā Maijas un Uģa Osteļu vadībā, gatavojot cepumu kūku, skatoties filmas un pārlaižot nakti skolas telpās. Piektdienas pēcpusdienā dejotājas atrādīja pavisam svaigos nometnes laikā iestudētos darbus - 2. klase- „Leļļu deja”- Janas Vītoliņas horeogrāfijā; 3./4./5. klase „Valsi”- Janas Vītoliņas horeogrāfijā; 2./3./4./5. klase mūdienu dejas priekšnesumu, kas tapa meitenēm risinot uzdotos uzdevumus, Ingai Raudingai veidojot nelielus savienojušus fragmentus, gala rezultātā savienojot to visu brīnišķīgā priekšnesumā. Liels paldies visiem, kas tika iesaistīti šajā projektā!

deju nometne_collage.jpg

LIENES BERNĀTES GLEZNU IZSTĀDE "AINAVA"

GMMS 2.stāva izstāžu zālē ir apskatāmas mākslinieces Lienes Bernātes gleznu izstāde AINAVA. 4.septembrī atklājot izstādi, mākslas programmas audzēkņiem notika tematiska pēcpusdiena ar mākslinieci un skolotāju. Liene Bernāte pastāstīja kā notiek gleznošana dabā, par to kāds ir sagatavošanās process un ceļš līdz tam, lai skaistu ainavu iemūžinātu gleznā. Darbos vērojamas dažādas noskaņas. Plenēra darbi tapuši Durbes apkārtnē. Izstāde būs apskatāma visu septembri un oktobri.

69574234_679404562574450_763800331902936

JAUNAIS 2019./2020.MĀCĪBU GADS

JAUNUMI:

1. 2019./2020.m.g. piedāvājam jaunu programmu – „Vizuāli plastiskā māksla” 30V, kas ir programma vidusskolēniem, paralēli mācībām 10.-12.klasei. Katru gadu februārī - martā pie mums atnāk vairāki vidusskolas absolventi un lūdz palīdzēt sagatavoties iestājeksāmeniem augstskolās (zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un rasēšanā). Tas ir stress gan vidusskolēniem, gan atbildība pedagogiem, laika ir ļoti maz, tādēļ piedāvāsim 3 gadīgu programmu ar visiem nepieciešamajiem priekšmetiem, sākot gatavoties savu mērķu sasniegšanai jau ar 10.klasi. Programmu beidzot tiek izsniegta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Iestājpārrunas no 21.augusta līdz 6.septembrim no plkst.16.00- 18.00.

2. Mākslas skolā piedāvāsim jaunu izvēles programmu – „Foto un animācija”, kuru mācīs jauna skolotāja – Ilze Ruperta.

3. Piedāvāsim jaunu profesionālās ievirzes programmu Mūzikā – Vokālā mūzika Kapsēdē.

4. Piedāvāsim 2 iespējas Kapsēdē, pēc vecāku un bērnu ieskatiem: vai nu „Mākslas studiju”, kas būtu interešu izglītība un notiek Kapsēdes skolā uz vietas vai profesionālās ievirzes programmu Vizuāli plastiskā māksla, kur 2 dienas mācības notiek Grobiņas MMS.

5. Kokles spēles audzēkņi apgūst jaunu, papildus repertuāru un gatavojas pierādīt savu varēšanu un gatavību piedalīties 2020.gada Skolēnu Dziesmu un deju svētkos.

6. Grobiņas novada domes atbalstītā projekta „Dejot prieks „ ietvaros no 26.- 30.augustam notiks dienas nometne Deju programmas esošajām un topošajām audzēknēm, nodarbības un meistarklases vadīs Rīgas horeogrāfijas skolas pasniedzējas Jana Vītoliņa un Inga Raudinga.

7. Turpinās darboties Mūzikas skolas absolventu ansamblis , ko vada skolotājs Toms Bokums. Gaidīsim arī pagājušā gada absolventus!

NO 21.AUG. – 6.SEPT. NO PLKST.16.00- 18.00 GROBIŅĀ, M.NAMIĶA IELĀ 19 UN 27.AUGUSTĀ PLKST.17.00 KAPSĒDĒ (SKOLAS TELPĀS) NOTIKS RUDENS UZŅEMŠANA.

MMS-2019._2020.m.g.reklāma.jpg

JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

Jau no rītdienas gaidām visus jaunos māksliniekus uz iestājpārbaudījumiem, plkst.16:00! Vairāk par programmām un iestāšanās prasībām uzzni mūsu mājas lapā - www.grobinasmms.com.

P.S. Ikviens jaunais Deju programmas audzēknis varēs piedalīties dienas deju nometnē no 26. līdz 30.augustam!

61897279_1753821928054898_80384369412402

VOKĀLĀS MŪZIKAS sk.MADARA IVANE PIEDALĀS 13. ZINĀTNISKAJĀ KONFERENCĒ RĒZEKNĒ

24. un 25. maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas vokālā pedagoģe piedalījās 13. Zinātniskajā konferencē "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība". Konferenci rīkoja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, Valodu un dizaina fakultāte. Madara Ivane konferencē piedalījās ar rakstu: Vokālā pedagoga un Logopēda sadarbība multifaktoriālas izcelsmes balss traucējumu novēršanā. Pētījums tika veikts, sadarbojoties ar audiologopēdi Baibu Trīnīti

61363137_1737328476370910_55025908612983

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA EKSĀMENI

Mācību gads jau gandrīz noslēdzies un mūsu audzēkņi veiksmīgi nokārtojuši eksāmenus. 
Neliels ieskats flautas, vokālās mūzikas un vijoles spēles pārcelšanas eksāmenā un ģitāras spēles skolas beigšanas eksāmenā.


Tiekamies jau rīt 17:00 Atvērto durvju koncertā!

61377879_1737320503038374_60368227950678

VPM NOSLĒGUMA DARBU PREZENTĀCIJA

15. maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi prezentēja savu noslēguma darbu. Darbi tika veidoti dažādās tehnikās un materiālos - grafikā, keramikā, glezniecībā, tekstilā un kokā.

* Unda Una melnā akmens masā veidoja traukus ar grafisku zīmējumu PILSĒTIŅA.

* Ance Elīna izveidoja alfabētu, kas būtu piemērots pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Darba ideja bija attēlot burtos kaķus un padarīt tos krāsainus un košus.

* Rauls aušanas tehnikā izveidoja šūpuļtīklu savam dārzam.

* Līva uzgleznoja 4 gleznas, kas kopā veidoja vienu lielu gleznu par jūras tēmu savas istabas interjeram.

* Martai tika izstrādāts deju programmas emblēmas piedāvājums un realizēts uz dažādiem materiāliem.

* Ivaram lazēšanas tehnikā apgleznota koka lādīte, kur glabāt senas ģimenes fotogrāfijas.

Noslēguma darbs apliecina gatavību saņemt diplomu par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu. Vērtēšanas komisijas vadītāja bija LMMDV zīmēšanas un gleznošanas pasniedzēja, māksliniece Ilze Karlsone, izvērtēšanā piedalījās Izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu komitejas priekšsēdētāja Ginta Kampare, izglītības nodaļas metodiķis Zigmunds Cinkus, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas direktore Mārīte Bruža un noslēguma darba vadītāji.

IMG_5303.jpg