KONKURSS  "LATVIJAS  GADA  ĢITĀRISTS"

11.maijā Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisinājās konkurss "Latvijas Gada ģitārists", kuru rīkoja Privātā mūzikas skola "BJMK Rokskola" un E.Rožkalns sadarbībā ar Jelgavas Mūzikas vidusskolu. Konkurss pēc pārtraukuma atsākās ar negaidīti lielu atsaucību, jo piedalījās teju 100 dalībnieku. Konkurss noritēja piecās vecuma grupās, kuras vērtēja kompetenta žūrija: K.Zemītis, V.Kudrins, A. Macpans, E.Rožkalns, M.Kupčs, S.Kozlovskis.

Šajā konkursā Grobiņas MMS pārstāvēja 4.klases audzēknis Rihards Kļaviņš un viņa skolotājs Toms Bokums, un 6.klases audzēknis Kristaps Aleksandrs Eglītis un viņa skolotāja Antra Arnolda. Puišiem šī bija ļoti vērtīga pieredze un iespēja sevi pilnveidot. Veiksmi turpmākajos konkursos!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

JAUNO  VOKĀLISTU  KONKURSS  "DZIESMU  RAKSTI  2022"

Aprīlī norisinājās attālinātais jauno vokālistu konkurss "Dziesmu raksti 2022", kuru rīkoja Jelgavas Mūzikas vidusskola. Konkursā piedalījās un pateicību par dalību saņēma mūsu skolas ģitāras spēles audzēkne Dita Heidija Hehte, kura izvēlējusies dziedāšanu, kā papildus fakultatīvo nodarbību. Paldies dziedāšanas skolotājai Evai Krastiņai-Pucenai un koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai!

MŪZIKAS  AUDZĒKŅU  KONCERTS  "PAVASARA  MIRKLIS"

Ļoti priecājamies, ka šogad varējām turpināt mūsu skolas tradīciju un aicināt ikvienu klausīties mūzikas audzēkņu koncertu "Pavasara mirklis" klātienē! Gribam teikt lielu paldies koncerta idejas autorei un organizētājai Ilzei Liepiņai, Grobiņas Ev.Luteriskajai baznīcai par viesmīlīgo uzņemšanu, visiem koncerta dalībniekiem un skolotājiem par brīnišķīgajiem priekšnesumiem, un ikvienam, kurš izvēlējās piektdienas vakaru pavadīt kopā ar mums!

 

Foto: Toms Bokums

*Foto no koncerta pieejami Galerijā.

IMG_6220.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

MŪSDIENU  DEJU  KONKURSS-FESTIVĀLS
"DEJU  RITMI  2022"

23.aprīlī Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē norisinājās mūsdienu deju konkurss-festivāls “Deju ritmi 2022”, kuru organizēja Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs. Konkursā piedalījās 350 dejotāju no Liepājas, Grobiņas, Priekules, Ventspils, Kuldīgas un Saldus. Dejotājus vērtēja Latvijas Mūsdienu dejas asociācijas un Starptautiskās kategorijas tiesneši: Sintija Upeniece, Jekaterina Sporihina un Igors Grīnbergs.

 

Lepojamies ar mūsu skolas 3./4.dejas klases audzēknēm, kuras 8-11 g.vec. kategorijā ieguva 2.vietu, un 5./6.dejas klases audzēknēm, kuras

12-15 g.vec. kategorijā ieguva 3.vietu!

 

Liels paldies laikmetīgās un mūsdienu dejas skolotājai Karīnai Elizabetei Lasei par brīnišķīgajām deju horeogrāfijām un audzēkņu sagatavošanu konkursam!

VPM  DALĪBA  KONKURSOS

Ar labiem rezultātiem noslēdzies VALSTS KONKURSS Latvijas profesionālās ievirzes Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem

(2021./2022. mācību gads).

Konkursa darbus šogad vērtēja eksperti ar aprakstošo vērtējumu. 3.klases kopdarbs „Putnu koks” saņēmis IZCILU vērtējumu par mākslinieciski izteiksmīga, izstādes idejai un stilistikai atbilstoša kopējā projekta vizualizāciju un iekļauts Latvijas mākslas skolu labāko darbu izstādē Salacgrīvā. Darbus izstādei gatavoja: Estere Elza Cīrule, Kerolaine Viktoria Bermaka, Ance Grīnfelde, Adrians Lieģis, Martins Rūdis Sālavs, Luise Maria Skadhauge, Sofija Isabella Skadhauge, Tālrīts Pujēns, Raimonds Vismanis,

Elza Urbāne.

Konkursa tēmas: „Mākslas izstāde” ierosmes avots tika izvēlēts Gustava Klimta darbs "Dzīvības koks". Skolas izstāžu zālē pie sienas apskatāma darbu izstāde - stilizēts koks ar darbiem - putnu stilizācijas aplī un māla putni. Izstādes iekārtošanu veica paši darbu autori.

Ar audzēkņiem strādāja skolotāja Kristīne Ulberte, projekta noformēšanā palīdzēja

Eva Krastiņa-Pucena.

Noslēgusies Vizuālās mākslas konkursa STĪGO, RADI BOLDERĀJĀ 1. kārta. Dalībai 2. kārtā izvirzīta VPM 3. klases audzēkne Sofija Isabella Skadhauge (skolotaja Liene Bernāte). Novēlam veiksmi nākamajā kārtā!

/GMMS metodiķe mākslas jomā Kristīne Ulberte/

278596612_4348187825284949_2741277950060035067_n.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

GROBIŅAS  LIELDIENU  RĪTA  PASĀKUMS  18.APRĪLĪ

Grobiņas Lieldienu rīta pasākumu, 18.aprīlī, kuplināja mūsu mākslas skolas skolotājas ar radošajām darbnīcām. Paldies skolotājai Inesei Rencei, Kristīnei Ulbertei, Birutai Ignatovai un Ingai Liepniecei!

ĢITĀRISTU  FESTIVĀLS  SOMIJĀ 

Ļoti priecājamies un lepojamies ar mūsu skolas audzēkni Kristapu Aleksandru Eglīti (sk.Antra Arnolda), kurš, pateicoties veiksmīgam sniegumam konkursā "Kur tad tu nu biji", izvēlēts pārstāvēt Latviju ģitāristu festivālā Somijā!

 

Festivāls notiks no 2. līdz 5.maijam un tam līdzi sekot varēs festivāla YouTube kanālā - https://www.youtube.com/.../UCcbqqdD7AVYa5zTArm.../playlists

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom
1/1

MĀRTIŅA  FREIMAŅA  KONKURSS  "DZĪVE  KĀ  KOŠUMS!"

Noslēdzies 7.Mārtiņa Freimaņa konkurss “Dzīve kā košums!“

Par konkursa laureāti, iegūstot 3.vietu vecuma grupā 12-15 gadi, kļuvusi mūsu skolas audzēkne Keita Poriņa (skolotāja Kristīne Ulberte). Konkursa tēma šogad ir “Sapnis par mūziku”.

Konkursu organizē Aizputes Mākslas skola un Mārtiņa Freimaņa fonds, dalībnieki ir Profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības Mākslas skolu audzēkņi un Mākslas tehnikumu audzēkņi.

Sveicam un lepojamies!

10. JAUNO  ĢITĀRISTU  KONKURSS  "KUR  TAD  TU  NU  BIJI"

2.aprīlī Mārupes MMS un pedagogs A.Grīnbergs rīkoja jau 10.Jauno ģitāristu konkursu "Kur tad tu nu biji". Dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija.

Ļoti lepojamies ar mūsu audzēkni Ditu Heidiju Hehti, kura savā klašu grupā ieguva 2.vietu, un Kristapu Aleksandru Eglīti, kurš ieguva godpilno 1.vietu savā klašu grupā. Apsveicam audzēkņus un skolotāju Antru Arnoldu!

 

Ditas un Kristapa konkursa video pieejami skolas YouTube kanālā - https://www.youtube.com/channel/UCPJTba9CjHstT_XL9PWcl2Q

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom
1/1

SOLFEDŽO  VIKTORĪNA

6.un 7.aprīlī mūsu skolas mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājas Dace Vilkaste un Ilze Liepiņa organizēja ikgadējo "Solfedžo viktorīnu". Audzēkņiem īpašu prieku sagādāja darbošanās ar interaktīvo tāfeli. Sveicam viktorīnas uzvarētājus!

Skolotājas Daces audzēkņi:

1.klase - Maija Ilstere

2.klase - Elza Kūlaine

3.klase - Maija Laursone

Skolotājas Ilzes audzēkņi:

3.klase - (ar vienādu punktu skaitu) Estere Biteniece un Anna Elizabete Volkeviča

4.klase - (ar vienādu punktu skaitu) Rihards Kļaviņš un Keita Elizabete Ozola

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

2.STARPTAUTISKAIS  OSKARA  STROKA  JAUNO  PIANISTU  KONKURSS

Šī gada 2.aprīlī Daugavpilī notika 2. Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu konkurss, kurā piedalījās vairāk nekā 180 jauno pianistu gan no vairākām Latvijas pilsētām, gan no dažādām valstīm: Polijas, Bulgārijas, Kazahstānas, Moldovas, Igaunijas u.c. Konkursantu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija.

 

Mūsu skolas audzēkņu rezultāti:

- Roberts Vierpe A3 kategorijā - 2.pakāpes diploms;

- Agnete Striela A3 kategorijā - 3.pakāpe;

- Inese Bumbule un Alise Kņūtiņa C2 kategorijā - 3.pakāpes diploms;

- Roberts Vierpe un Agnete Striela C1 kategorijā - 2.pakāpes diploms;

- Elza Kūlaine - Pateicība par piedalīšanos

 

Sveicam dalībniekus un klavierspēles skolotājas Maiju Zaķis un Ilzi Liepiņu!

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

J.CIMZES   STARPTAUTISKAIS  INSTRUMENTĀLO  DUETU KONKURSS

31.martā Valkas Mūzikas skolā notika J. Cimzes starptautiskais instrumentālo duetu konkurss, kurā piedalījās audzēkņi no 20 Latvijas Mūzikas skolām.

Pēc tik ilga laika bija iespēja spēlēt publikai un sajust muzicēšanas  prieku, kas nesa mūsu skolai labus rezultātus!

- Vijolnieku duets 4.kl. Ance Dārta Pinstere  un Viktorija Vičivska saņēma I pakāpes diplomu B grupā. Skolotāja Iveta Dejus, koncertmeistare Jūlija Gabaliņa.

- Klavieru duets 7.kl. Alise Kņūtiņa un Inese Bumbule saņēma I pakāpes diplomu C grupā. Skolotāja Maija Zaķis.

- Klavieru duets 5./6.kl. Roberts Vierpe un Agnete Striela saņēma III pakāpes diplomu C grupā. Skolotāja Maija Zaķis.

Šī bija lieliska pieredze gan skolotājiem, gan audzēkņiem! Paldies Valkas Mūzikas skolai par sirsnīgo uzņemšanu! Apsveicam audzēkņus un pedagogus!

/GMMS metodiķe mūzikas jomā, vijoles spēles skolotāja Iveta Dejus/

V  STARPTAUTISKAIS  PŪŠAMINSTRUMENTU  SPĒLES  JAUNO  IZPILDĪTĀJU  KONKURSS  "NAUJENE  WIND  2022"

Februāra beigās notika V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2022”, kurā piedalījās konkursanti no dažādām valstīm (Polija, Igaunija, Lietuva, Latvija u.c.). Šogad konkurss notika attālināti un tajā piedalījās ap 200 dalībnieku, kurus vērtēja starptautiska žūrija.

Ļoti lepojamies ar mūsu skolas 3.flautas klases audzēkni Esteri Bitenieci, kura 2.-4.klašu grupā ieguva 2. vietu, un 6. klases audzēkni Paulu Sērdieni, kura 5.-7.klašu grupā ieguva 3.vietu!

Paldies flautas spēles skolotājai Laurai Baltaiskalnai par audzēkņu sagatavošanu un koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai!a

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

VALSTS  KONKURSS  VIZUĀLI  PLASTISKAJĀ  MĀKSLĀ

VPM vecāko klašu audzēkņi gatavojoties Valsts konkursam strādāja pie tēmas -
„Mākslas izstāde”. Konkursa uzdevums bija iejusties izstādes kuratora lomā un
izstrādāt ieceri mākslas izstādei.

3.klase kompozīcijas un veidošanas stundās gatavoja putnus dažādās tehnikās un materiālos. Grafiski tika izveidoti putni ar melnbaltiem laukumu rakstiem, kurus pavairojot, katrs, kurš vēlējās, varēja izkrāsot dažādās krāsās, lai pievienotos sveicienam Grobiņai dzimšanas dienā - Putnu kokā pie skolas, kuru rotāja audzēkņu krāsainie darbi. Iedvesmojoties no mākslinieka G.Klimta gleznas „Dzīvības koks”, tapa izstāde, kurā katrs attēloja koku, kura zaros noformēja savus veidotos putnus dažādās tehnikās un materiālos.

4. un 5.klase izstrādāja koncepciju katrs savai izstādei.

Skolas atlases kārtā uz Valsts konkursa 2.kārtu tika izvirzīti 3 mākslas izstādes projekti:

- Keita Poriņa ar darbu „Uzlecošās saules zeme”,

- Gustavs Bumbieris ar darbu „Slane”

- 3.klases grupas darbs ”Putnu koks”.

VPM  1. UN  2.KLASES  AUDZĒKŅI  GATAVOJAS  KONKURSIEM

VPM audzēkņiem 2.semestra sākums pagājis gatavojot darbus vairākiem konkursiem. 1. un 2.klases audzēkņi radoši strādājuši pie tēmām - Dzīvais ūdens („Gaujas mozaīka”), Muzejs (Lidice) un “Melnais kaķis ceļo uz Marsu!” ("Pa-Smejies").

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

Samanta Kosilo, 5.VPM

Keita Poriņa, 5.VPM

Patrīcija Estere Svaine, 5.VPM

VPM  -  DATORGRAFIKA

Pašlaik Vizuāli plastiskās mākslas 4.un 5.klase mācību priekšmetā Datorgrafika (sk. Eva Krastiņa-Pucena) mācās, kā "atdzīvināt" paša zīmētus attēlus, jeb veido paši savus GIF. VPM 5.klases tēma - Grobiņa. Lūk, neliels ieskats pabeigtajos darbiņos!

MŪZIKAS  SKOLU  SADRAUDZĪBAS  PĒCPUSDIENA/ JAUNRADES  KONKURSS  2022

Jau otro gadu pēc kārtas mūsu skolas organizētā mūzikas skolu Sadraudzības pēcpusdiena/Jaunrades konkurss norisinājās attālināti. Šī gada pasākuma tēma - Dzimšanas diena. Šāda tēmas izvēle ne tikai par godu Grobiņas dzimšanas dienai, bet arī mūsu skolas 10 gadu jubilejai! 

Šogad kopā saņēmām 12 audzēkņu kompozīcijas no 6 mūzikas skolām: Aizputes Mūzikas skolas, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas, Nīcas Mūzikas skolas, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas, Piltenes Mūzikas skolas, Priekules Mūzikas un mākslas skolas.

Kompozīcijas vērtēja komponiste Anna Veismane, Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvalde, kā arī skolotāji un audzēkņi. Kā jau ierasts komponiste izvēlējās galvenās balvas - Ceļojošās balvas ieguvēju, Izglītības pārvalde piešķīra Specbalvu savai simpātijai, bet Skatītāju simpātiju šogad varēja iegūt 3 dalībnieki.

Komponiste Anna Veismane uzskata, ka "kompozīcija ir izdevusies, ja tā raisa asociācijas un emocijas. Stāsta, parāda dzīves uztveri, parāda to, kas ir apkārt". Komponiste atzīmēja, ka visi dalībnieki ievērojuši konkursa tēmu un ļoti radoši piegājuši ne tikai mūzikai, bet arī vizuālajam tēlam. Savā video vērtējumā komponiste komentēja katru kompozīciju, izcēla to spēcīgākās puses, kā arī rosināja jaunās kompozīcijas atskaņot savu skolu koncertos plašākai auditorijai.

Gribam teikt lielu paldies visiem dalībniekiem, visiem iesaistītajiem skolotājiem un vecākiem, kā arī komponistei Annai Veismanei par lieliskajiem komentāriem, ieteikumiem un veiksmīgu sadarbību!!! Turpiniet komponēt! 

Rezultāti:
CEĻOJOŠĀ BALVA - Piltenes Mūzikas skolas audzēknei Luīzei Lizetei Lapsiņai "Cepumu cepšanas polka pirms dzimšanas dienas", skolotāja Antra Šķēle.

SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - 1.VIETA - Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Paulai Sērdienei "Apsveikums pieneņpūkai", skolotāja Dace Vilkaste.
SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - 2.VIETA - Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēknim Otto Benediktam Spjutam "Pārsteigums jubilejā", skolotāja Līga Spjute.
SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - 3.VIETA - Piltenes Mūzikas skolas audzēknei Annai Uzpilai, skolotāja Antra Šķēle.

Dienvidkurzemes Izglītības pārvaldes SPECBALVA - Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Paulai Sērdienei "Apsveikums pieneņpūkai", skolotāja Dace Vilkaste.

titlepage.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16

VPM  AUDZĒKŅU  1.SEMESTRA  DARBU  SKATE

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 1. semestris noslēdzies ar darbu skatēm! Skolas izstāžu zāli un 3. stāva gaiteni piepilda audzēkņu darbi. Paldies audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem par sadarbību, izturību un radošumu! Lai jaunais gads nāk ar radošu prieku, spēku un veselību! Priecīgus un gaišus svētkus visiem!

MŪZIKAS  SKOLAS  AUDZĒKŅU  ZIEMASSVĒTKU  SVEICIENI

LATVIJAS  103.DZIMŠANAS  DIENAS  SVĒTKU  KONCERTS  "AR  LATVIJAS  VĀRDU  SIRDĪ"

"Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties."

/I.Ziedonis/

Lai laikā, kad nevaram būt kopā svētkos, mēs būtu atvērti priekam, gaišām domām un labestībai, jo Latvija ir mūsu mājas, sapņi, mūsu domas, mīlestība un labie darbi.

Sveiciens skolēniem, vecākiem, skolotājiem un darbiniekiem Latvijas dzimšanas dienā!

(!) Video filmēts, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.

IZDEVNIECĪBAS  "NEPUTNS"  DĀVINĀJUMS

Esam saņēmuši dāvanu!

Grobiņas MMS pateicas izdevniecībai "Neputns" par dāvinājumu - mākslas grāmatām - D.Lamberga “Klasiskais modernisms”; E.Šmite, P.Daija “Johans Heinrihs Baumanis”; L.Neimiševa “Darbnīcas ‘Burtnieks’ un ‘Ripors’ “; A.Leitis “Teodors Ūders” un “Kārlis Jansons”; V.Knāviņa “Voldemārs Irbe”, u.c.

 

PALDIES!

neputns dāvinājums.jpeg

SKOLAI  IEGĀDĀTA  JAUNA  MĀLA  UN  PORCELĀNA  APDEDZINĀŠANAS  KRĀSNS

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai, ar VKKF atbalstītā projekta un Grobiņas pašvaldības atbalstu, ir iegādāta jauna daudzfunkcionāla māla un porcelāna apdedzināšanas krāsns. Tā dos iespēju audzēkņus iepazīstināt ar daudzveidīgākiem materiālu veidiem, no kuriem var radīt interesantus mākslas darbus. Krāsnī varēs kvalitatīvi apdedzināt audzēkņu Noslēguma darbus un mūsu skolas organizētā Dienvidkurzemes mākslas skolu keramikas konkursa darbus.

244422577_3740340786069659_199249568378907790_n.jpg

MĀKSLAS  FESTIVĀLS
"IENĀC  PĀVILOSTĀ - SKAŅĀ  UN  MŪZIKĀ"

VPM programmas audzēknes Luīze Letuka un Keita Poriņa 24.septembrī piedalījās Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas organizētajā II mākslas festivālā - IENĀC PĀVILOSTĀ - SKAŅĀ UN MŪZIKĀ. Festivāla tēma: Durvis jau ir atvērtas. Tu vari ielūkoties un redzēt skaņu un krāsu pasauli, kas apvieno mūziku un mākslu. Festivāla dalībnieki apgleznoja ar akrila krāsām vides objektus (mūzikas instrumentus). Grobiņas mākslas skolas audzēknes, skolotāju Kristīnes Ulbertes un Lienes Bernātes vadībā, apgleznoja vijoles pēc iepriekš izstrādātām skicēm. kuras bija izvirzījuši festivāla organizētāji. Mūzikas instrumenti tiks eksponēti, kā vides objekti Pāvilostā.

 

Foto:Andris Paipa

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

LIENES  BERNĀTES  GLEZNAS  PAR  MŪZIĶU  TĒMU

Pirmās stundas pēc vasaras GMMS rit “Mākslinieka darbnīcā”, kur skolas izstāžu zālē izkārtotas mākslas skolas skolotājas - mākslinieces Lienes Bernātes gleznas par mūziķu tēmu. Zīmēšanas un gleznošanas stundu laikā L.Bernāte pastāstīja audzēkņiem par gleznu tapšanu. Savukārt, skolēniem uzdevums bija uzzīmēt kādu no Lienes darbu kompozīcijām, tēlus ietērpjot savas personiskās iztēles krāsu valodā.

DEJU  NOMETNE  "DEJOT  PRIEKS!"

No 23. - 27. augustam Grobiņas mūzikas un mākslas skolā notika deju nometne "Dejot prieks!".

Pateicoties Dienvidkurzemes novada pašvaldības atbalstam, bērniem bija iespēja apgūt jaunas prasmes un nostiprināt esošās akrobātikas, laikmetīgās dejas, improvizācijas un kompozīcijas, klasiskās dejas tehnikās, kā arī radoši darboties tekstila apgleznošanā, vizuālajā mākslā, pērļot, darināt rotas un mūzikāli izpausties. Šī nedēļa bija piepildīta un lieliska iespēja nometnes dalībniekiem saliedēties un veiksmīgāk uzsākt jauno deju sezonu.

Paldies pasniedzējiem - Marijai Saveiko, Ņikitam Getmanam, Katrīnai Albužei, Ingai Papirtei, Elīnai Lankovskai-Ķeķei, Evai Krastiņai-Pucenai, Inesei Rencei, Lienei Bernātei, Birutai Ignatovai un Ilzei Liepiņai. Kā arī lielu paldies gribam teikt skolas direktorei Mārītei Bružai, Ilvai Markus-Narvilai, Grobiņas sporta centram un kafejnīcai "Dzērves ligzda" par sadarbību.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12
katrīna Mihailova.jpg

VIZUĀLĀS  MĀKSLAS  KONKURSS  JĀZEPA  VĪTOLA  MŪZIKA
2021.GADA  TĒMA  -  "PĻAVA"

Gaujienas mūzikas un mākslas skolas organizētajā Vizuālās mākslas konkursā - Jāzepa Vītola mūzika, VPM programmas audzēkne Katrīna Mihailova ieguvusi 3.vietu savā vecuma grupā (sk. K.Ulberte).
Šogad konkursa dalībnieki gleznoja stilizētu pļavas ziedu kompozīciju guaša tehnikā, klausoties Jāzepa Vītola simfonisko poēmu „Līgo”.
Konkursam tika iesūtīti 392 darbi piecās vecuma grupās. Skolēnu darbus vērtēja – Latvijas Mākslinieku savienības prezidents Igors Dobičins; grafiskais dizaineris Juris Mežeckis; māksliniece pedagoģe Māra Kārkliņa; pedagoģe Dace Lazdiņa; pedagoģe, J. Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece; Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča.

Konkursa rezultāti: http://www.vitoleni.lv/?page_id=235

VPM  ABSOLVENTES  RENĀTES  ŪDRES  GOBELĒNS  "ŪDENSTORNIS"

Mūzikas un mākslas skolas absolvente Renāte Ūdre skolu beidza ar noslēguma darbu – gobelēnu “ŪDENSTORNIS”, darba vadītāja Laine Kinstlere. Iedvesmu darbam Renāte guva no P. M. Berči arhitektūras, vēsturiskās Ūdenstorņa sarkanķieģeļu celtnes Karostā un aušanas tehnikas - gobelēns. Sadarbībā ar SIA “Liepājas Ūdens”, tās pārstāvi Ritu Ūdri, Renātes mammu, gobelēns ir izstādīts patstāvīgā ekspozīcijā Karostas Ūdenstornī, Ģ. Baloža ielā 29 un no šī gada 15. jūnija apskatāms ikvienam interesentam, arī Karostas festivāla ietvaros.

Renāte.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

VIZUĀLI  PLASTISKĀS  MĀKSLAS  AUDZĒKŅU
MĀCĪBU  GADA  NOSLĒGUMS

VPM audzēkņiem mācību gads ir noslēdzies ar attālinātām darbu skatēm, ar izstādi Grobiņas svētkos un Plenēru gleznojot dabā. Šajā gadā audzēkņi radoši strādājuši un ar saviem darbiem piedalījušies dažādos konkursos, izstādēs un projektos. Labu atpūtu vasarā un uz tikšanos septembrī!

GROBIŅAS  PILSĒTAS  SVĒTKI

Lielisks veids, kā noslēgt mācību gadu - ar koncertu klātienē! 29.maijā, Grobiņas pilsētas svētkos, mūsu skolas audzēkņiem bija atkal iespēja kāpt uz skatuves un uzstāties skatītāju priekšā. Jau no plkst.10:45 mūzikas skolas audzēkņi sniedza koncertu Grobiņas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Tā kā skatītāju skaits klātienē bija ierobežots, nodrošinājām to, lai koncertu varētu skatīties ikviens tiešraidē GMMS Youtube kontā. Ārpus baznīcas varēja apskatīt mākslas skolas audzēkņu darbiņus. Bet jau plkst.12:00 - iespēja ieskatīties dejotāju atklātajās nodarbībās Grobiņas pilskalnā. Audzēkņi un skolotāji bija patīkami satraukti par uzstāšanos klātienē.

Nu varam doties pelnītā vasaras atpūtā!

* Vairāk bildes skaties galerijā.

Meitene spēlē klavieres baznīcā.

I  STARPTAUTISKAIS  MARKA  ROTKO  MŪSDIENU MŪZIKAS  JAUNO  IZPILDĪTĀJU  KONKURSS

Kaut arī nevaram uzstāties klātienē, startējam konkursos attālināti. 

Šī gada martā Daugavpilī notika vēl nebijis konkurss jaunajiem mūziķiem – 1. Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss, kurā piedalījās bērni un jaunieši līdz 19 gadu vecumam.

Starp dalībniekiem no Kanādas, Izraēlas, Vācijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi tika augsti novērtēti:

  • I pakāpes diplomu klavierspēlē saņēma Samanta Saleniece un Ērika Vārna (skolotāja Maija Zaķis)

  • II pakāpes diplomu flautas spēlē saņēma Paula Sērdiene (koncertmeistare Jūlija Gabaliņa, skolotāja Laura Baltaiskalna-Eglīte)

  • III pakāpes diplomu klavierspēlē saņēma Alise Kņūtiņa (skolotāja Maija Zaķis)

Alise Kņutiņa.jpg
Paula Sērdiene.jpg
bukletRotko-page-001.jpg
Samanta,Ērika.jpg

STARPTAUTISKAIS  ĢITĀRISTU  KONKURSS 

"KUR TAD TU NU BIJI" 2021

Noslēdzies Starptautiskais ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji" 2021, kuru rīkoja Mārupes Mūzikas un mākslas skola un pedagogs Andris Grīnbergs. Konkurss notika attālināti, katram dalībniekam iesūtot divus skaņdarbus video formātā.

No Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas piedalījās 3.klases audzēknis Kristofers Vilhelms Avotiņš (skolotāja Zane Ēķupe) un 5.klases audzēknis Kristaps Aleksandrs Eglītis (skolotāja Antra Arnolda).

Kristofers savā vecuma grupā ieguva 1.pakāpes diplomu. Savukārt, Kristaps izcīnīja 2.vietu savā vecuma grupā.

Apsveicam un priecājamies par panākumiem!

Eglitis-page-001.jpg
Avotins-page-001.jpg
Kristofers_KTTNB_2021.png
Kristaps_KTTNB_2021.png
kopbilde.png

SADRAUDZĪBAS  PĒCPUSDIENA/ JAUNRADES  KONKURSS

Katru gadu Grobiņas Mūzikas un mākslas skola organizē Liepājas apkārtnes mūzikas skolu Sadraudzības pēcpusdienu/ Jaunrades konkursu, kurā audzēkņi uzstājas ar pašu komponētiem skaņdarbiem.

Šogad pasākums norisinājās attālināti. Saņēmām video no Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas, Piltenes Mūzikas skolas, Priekules Mūzikas un mākslas skolas, Aizputes Mūzikas skolas, Nīcas Mūzikas skolas un, protams, arī no Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem.

Audzēkņu kompozīcijas vērtēja komponiste Laura Dubina, kuras daiļrade aptver dažādu žanru darbus orķestrim, korim, kameransamblim un arī elektronikai. Komponiste iesūtīja video, kurā vērtēja audzēkņu kompozīcijas kopumā un arī paziņoja Ceļojošās balvas ieguvēju. Savā video komponiste apsveica audzēkņus ar to, ka viņi šajā laikā piedalās konkursos un turpina komponēt. Kā arī sniedza katra priekšnesuma vērtējumu un ieteikumus turpmākajai darbībai.

Kā ierasts, arī skolotāji un audzēkņi ar savu balsojumu varēja piešķirt kādam dalībniekam Skatītāju simpātijas balvu un otro gadu pēc kārtas Grobiņas novada pašvaldība piešķīra Specbalvu.

Rezultāti:

* Komponistes Lauras Dubinas piesķirtā CEĻOJOŠĀ BALVA - Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Gabriela Vagotiņa-Vagule "Vistas un gaiļa dancis", skolotāja A.Ķikute.

* SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - Nīcas Mūzikas skolas audzēknei Jūlijai Vadonei "Augusta rīts", skolotāja D.Jurga.

* Grobiņas novada pašvaldības SPECBALVA - Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Ērika Vārna "Roku dialogs", skolotāja M.Zaķis.

PALDIES visiem dalībniekiem un viņu skolotājiem par piedalīšanos! PALDIES komponistei Laurai Dubinai par atsaucību un vērtīgajiem komentāriem!

 

Turpiniet komponēt!

GROBIŅAS  DZIMŠANAS  DIENAS  SVEICIENS

Daudz laimes Grobiņai 326. dzimšanas dienā novēl Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi!!!

Apsveikumi veidoti dažādās tehnikās ar daudz laba vēlējumiem savai pilsētai.

* Vairāk bildes skaties mūsu Facebook lapā.

Grobinai.jpg
148597469_3076506199119791_6465635467689

PEDAGOGU  UN  AUDZĒKŅU  IZSTĀDES

Sagaidot Grobiņas dzimšanas dienu, pilsētas centrā ir iekārtotas divas Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu darbu izstādes. Grobiņas pilsētas bibliotēkā izstādīti mākslinieka un pedagoga Pētera Taukuļa darbi, kuri apskatāmi arī no ārpuses bibliotēkas logos. Skatlogā, Lielā ielā 72a, aplūkojami audzēkņu darbi kopā ar pedagogu Pētera Taukuļa, Laines Kinstleres un Kristīnes Ulbertes darbiem izstādē „Savai pilsētai”.

* Vairāk bildes skaties mūsu Facebook lapā.

MĀKSLAS  SKOLAS  AUDZĒKŅI  SVEIC  GROBIŅU  SVĒTKOS

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas logus rotā sveicieni no mākslas skolas audzēkņiem!

Darbi tapuši attālināto mācību laikā un tajos attēlots tas, kas šobrīd aktuāls. 2021. gads - cerības, sajūtas, rūpes, vīzijas un vēlējumi - kāds tas varētu būt. Ziemas prieki - kādi tie ir gan lieliem, gan maziem - arī SIC zīmēšanas pulciņa dalībnieku darbos. Sagaidot Grobiņas dzimšanas dienas mēnesi, šie dažādās tehnikās radītie darbi mūsu skolas logos, lai ir kā sirsnīgs sveiciens Grobiņai dzimšanas dienā!

 

* Vairāk bildes skaties mūsu Facebook lapā.

2.jpeg
Paula Jurjane Sniega skulptūra.jpg

SNIEGA   SKULPTŪRAS

Janvāris visus lutināja ar baltu sniegu, kas deva iespēju mākslas skolas audzēkņiem izpausties liela formāta darbu veidošanā.

Pirmais attālinātais uzdevums veidošanā bija Sniega skulptūra. Audzēkņi ļoti radoši risināja šo tēmu un prasmīgi parādīja savas spējas trīsdimensiju lielformāta objektu veidošanā. Īpašs prieks par 1. klases audzēknēm, kurām tas bija pirmais lielais darbs.

* Visus foto skaties mūsu Facebook lapā.

DEJU   RITMI   2020

No 7. - 11.decembrim Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs rīkoja solo deju konkursu - festivālu "Deju ritmi 2020" online. Arī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas deju programmas audzēkne Šarlote Kazbuķe piedalījās contemporary žanra kategorijā un ieguva godpilno 2. vietu! Paldies skolotājai Elīnai Lankovskai-Ķeķei par audzēknes sagatavošanu un vecākiem par atbalstu!

Deja: "Pastaiga mākoņos"

Horeogrāfija: Elīna Lankovska-Ķeķe

Mūzika: A. Sējāns, R. Sējāns, I. Cipe "Vilku šūpuļdziesma"

* Video vari noskatīties mūsu Facebook lapā.

WhatsApp Image 2020-12-17 at 16.12.07.jp
IMG_20201209_143655'(1)-2.jpg

GROBIŅAS   NOVADA   KALENDĀRS  2021

Skaista Grobiņas novada tradīcija ir skolēnu vizuālās mākslas un literāro darbu kalendārs, kas katru gadu tiek izdots īsi pirms Ziemassvētkiem. Arī šogad  decembrī uz svinīgu pasākumu pie Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas lielās egles bija ieradušies Grobiņas novada izglītības nodaļas pārstāvji Ginta Kampare un Arvils Roga ar jaunajiem nākošā gada kalendāriem. Uz pasākumu bija aicinātas GMMS audzēknes, kuru darbi tika iekļauti kalendārā. Kalendāra 1. vāku zīmēja 4. klases audzēkne Keita Poriņa. Patrīcijas Svaines zīmējums rotās katru kalendāra lapu, bet kalendāru noslēdz fragments no GMMS absolventes Ances Elīnas Lūkas noslēguma darba. Paldies skolotājai Kristīnei Ulbertei par audzēkņu atbalstu un ieguldīto darbu!

* Visas bildes no pasākuma galerijā.

VIDEO   SVEICIENS   LATVIJAI  DZIMŠANAS   DIENĀ

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji sveic Latviju 102.dzimšanas dienā ar video sveicienu "ES BŪŠU TAVS KAROGS"!

Video sveicienā piedalās klavierspēles, flautas spēles, vizuāli plastiskās mākslas, vijoles, ģitāras spēles, deju programmas audzēkņi un apvienotais audzēkņu koris.

Scenārijs - Eva Krastiņa-Pucena
Video un skaņa - Eva Krastiņa-Pucena
Vizuālais noformējums - Biruta Ignatova

❗️ Video un skaņas ieraksts veikts, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskos nosacījumus.

6.STARPTAUTISKAIS   VOKĀLISTU   KONKURSS   PAR  OPERDZIEDĀTĀJAS   ALĪDAS   VĀNES   BALVU

Lepojamies ar mūsu skolas audzēkni Ditu Heidiju Hehti, kura ieguvusi 2.vietu "6. Staptautiskā vokālistu konkursā par operdziedātājas Alīdas Vānes balvu".
Konkursa dalībnieki vecumā no 12-22 gadiem tika vērtēti 4 vecuma grupās un sacentās par trim godalgotām vietām katrā grupā un vienu galveno Alīdas Vānes balvu.
Paldies skolotājai Madarai Ivanei un koncertmeistarēm - Līgai Enģelei un Maijai Zaķis!

VIZUĀLĀS  MĀKSLAS  KONKURSS  "PILS.SĒTA.PILSĒTA"

Ir noslēdzies Bauskas Mūzikas un mākslas skolas organizētais III Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkurss “Pils. Sēta. Pilsēta”.
Konkursa laureātu vidū saņemot Atzinību ir Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Keita Poriņa (GLEZNOŠANA / Vecuma grupa 11 – 13 gadi) un Adrians Lieģis (GRAFIKA / Vecuma grupa 8 – 10 gadi), skolotāja K. Ulberte.
Konkursā audzēkņi piedalījās ar plenērā zīmētiem un gleznotiem darbiem, kuros tika atainota GMMS apkārtne.
Visus konkursa darbus var apskatīt šeit:

https://www.muzikamaksla.bauska.lv/2020/10/15/iii-latvijas-makslas-skolu-audzeknu-vizualas-makslas-konkursa-laureatu-darbi/?fbclid=IwAR2RfmAMLIrwln4hoxwWFTG122VSYpvjdjktQumJPgl0T_aHZ_c_z-3utZE

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
2020-10-08-065929224.jpg

JAUNI  MŪZIKAS  INSTRUMENTI

Grobiņas novada dome realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai” realizāciju.

Projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai, papildinot profesionālo ievirzi un interešu izglītības iespējas visos vecumos” ietvaros tika iegādāts viens akustiskais pianīns, divas flautas, divas ģitāras, divi ģitāras koferi, viens kahons un polsterēta auduma soma kahonam.

Jauno mūzikas instrumentu iegāde sekmēs bērnu un jauniešu vērtību, zināšanu, profesionālo prasmju un iemaņu attīstību, kā arī piedāvās iespēju Grobiņas novada bērniem un jauniešiem izmantot instrumentus profesionālai mūzikas apguvei.

ETĪŽU  PĒCPUSDIENA  2020

Šogad Etīžu pēcpusdienai 5 gadi! 
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā pasākumā 14.oktobrī piedalījās 15 vijolnieki no Priekules Mūzikas un Mākslas skolaVaiņodes Mūzikas skolaLiepājas pilsētas 2. mūzikas skolaPāvilostas Mūzikas un mākslas skolaNīcas Mūzikas SkolaLiepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola un Grobiņas Mūzikas un mākslas skola.
Koncertā varējām dzirdēt etīdes, ko atskaņoja vijolnieki, kuri savas spēles iemaņas uzsākuši pavisam nesen, kā arī tos, kuri pavasarī absolvēs mūzikas skolu un turpinās mācīties mūzikas vidusskolā. Starp vijoles skaņām varēja iepazīt arī alta samtaino toni!
Etīžu pēcpusdienas dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijā par etīdes nozīmi dažādo spēles tehnisko paņēmienu pielietojumā. Koncerta vadītāja rosināja atcerēties un uzzināt dažus interesantus faktus no visu laiku ievērojamākā vijolnieka N.Paganīnī dzīves un daiļrades.
Pēc koncerta jaunie mūziķi piedalījās Grobiņas mākslas skolotāju rīkotajā darbnīcā, kur savas prasmes varēja iemēģināt, veidojot grāmatzīmes un piekariņus vijoles formā. Paldies GMMS mākslas skolotājām Kristīnei Ulbertei un Inesei Rencei!
Pēc pasākuma mūzikas skolu vijolnieki un altisti saņēma pateicības par piedalīšanos 2020. gada Etīžu pēcpusdienā.
Etīžu pēcpusdiena bija laba meistarklase vijoļspēles pedagogiem. Labas prakses sarunā skolotāji dalījās ar ikdienas darba aktuālākajām problēmām un pozitīvo pieredzi!
Paldies skolotājiem - Daigai Loceniecei, Lindai Ločmanei, Dacei Bērzniecei, Maijai Apenītei un Madarai Jansonei par savu audzēkņu sagatavošanu koncertam!

 

/Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas vijoļspēles skolotāja Iveta Dejus/

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom
1/1