press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

VALSTS SVĒTKU KONCERTS "GAISMAS KOKS LATVIJAI"

Sagaidot Latvijas 104.dzimšanas dienu Grobiņas Mūzikas skolas un Skolēnu interešu centra audzēkņi ar pedagogiem bija sagatavojuši svētku koncertu "Gaismas koks Latvijai". Ar dziesmām, dejām, muzikāliem priekšnesumiem un dzejas vārdiem vēlējamies iedegt gaismiņas savu vecāku, draugu un līdzcilvēku sirdīs, izgaismojot koku, kurš radīja svētku noskaņu, prieku un mīlestību Latvijas dzimšanas dienā. Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem par ieguldīto darbu un svētku noskaņu!

Iededziet svecīti logā, iededziet Latvijai to, lai liesmiņa mazā un skaistā, silda un pasargā to! Daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!

Foto: Toms Bokums

Vairāk foto no pasākuma skatāmi Galerijā.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

BALETA DIENA 2022

Šodien visā pasaulē tika atzīmēta Baleta diena! Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 6.deju klase tikusi pie jauniem tērpiem un puantēm! Paldies vecākiem un klasiskās dejas skolotājai Agatei Lupkinai!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

RUDENS RAŽAS TIRDZIŅŠ K/N "ROBEŽNIEKI"

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas vijoles spēles (Viktorija Vičivska, Karolīna Markus-Narvila), klavierspēles (Roberts Vierpe, Dīna Ceirule, Inese Bumbule, Agnete Striela, Alise Kņūtiņa) un kora klases (Luīze Dabare, Paula Miķelsone, Evelīna Markus-Narvila, Čeritija Teklenberga) audzēkņu uzstāšanās k/n "Robežnieki" 15.oktobra Rudens ražas tirdziņa ietvaros.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

DIENVIDKURZEMES NOVADA UN LIEPĀJAS MŪZIKAS SKOLU "ETĪŽU PĒCPUSDIENA"

Pēc neliela pārtraukuma 10.oktobrī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas aktu zālē skanēja etīdes, kuras izpildīja jaunie vijolnieki no Nīcas MS, Vaiņodes MS, Priekules MMS, Pāvilostas MS, Liepājas 2.MS un Grobiņas MMS. Pirms uzstāšanās vijoles spēles audzēkņi piedalījās viktorīnā ,,Zini vai uzmini‘’, ko vadīja Grobiņas MMS skolotāja Iveta Dejus. Vijolnieki aktīvi piedalījās kopējā sarunā, uzzinot ko jaunu un apstiprinot savas zināšanas par vijoles izcelsmi un uzbūvi. Pēc viktorīnas bērni uzstājās koncertā. Prieks bija redzēt bērnu acīs spēles prieku un atbildību par savu sniegumu! Pēc koncerta jaunie vijolnieki piedalījās radošajā darbnīcā. Grobiņas MMS skolotājas Ineses Rences vadībā bērni izveidoja grāmatzīmes. Savukārt skolotāji piedalījās labas prakses sarunās par mācību procesa aktualitātēm vijoles spēles programmā.

Lielu paldies sakām pedagogiem – Dinai Sležei, Lindai Ločmanei, Dacei Bērzniecei, Indrai Andersonei, Madarai Jansonei, Daigai Loceniecei un Ivetai Dejus par audzēkņu sagatavošanu Etīžu pēcpusdienai un Inesei Rencei par audzēkņu iesaistīšanu radošajā darbnīcā!

Uz tikšanos nākamgad!

Foto no pasākuma: Galerijā

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

SKOLOTĀJU DIENA PII "PĪPENĪTE"

7.oktobrī mūsu skolas flautas spēles audzēknes Estere Biteniece, Anna Elizabete Volkeviča, Kate Petere un vijoles spēles audzēknes Ance Dārta Pinstere, Viktorija Vičivska atgriezās savā bērnudārzā "Pīpenīte", lai ar muzikālu sveicienu iepriecinātu audzinātājas skolotāju dienā.

Paldies Grobiņas bērnudārza "Pīpenīte" administrācijai par uzaicinājumu un skolotājām Ivetai Dejus, Laurai Baltaiskalnai par audzēkņu sagatavošanu!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

"AR PURVĪŠA ACĪM"

VPM audzēknis Ēriks Apenītis ieguvis ATZINĪBU Ogres Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā konkursā “Ar Purvīša acīm”.  Konkursam tika iesūtīti 312 jauno mākslinieku darbi no 43 Latvijas Mākslas skolām. Atzīmējot gleznotāja Vilhelma Purvīša 150 gadadienu Ogres Mākslas skola šī gada pavasarī izsludināja konkursu “Ar Purvīša acīm”, kurā aicināja mākslas skolu audzēkņus interpretēt kādu izcilā mākslinieka ainavu. Labāko darbu izstāde no 26. septembra līdz 14. oktobrim apskatāma OMMS Izstāžu zālē Ogrē.

Paldies skolotājai Lienei Bernātei!

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

TU / ČAKLAIS / ULMANIS /

Lai attīstītu jauno mūziķu prasmes dziesmu komponēšanā, Saldus Mūzikas skola organizēja dziesmu sacerēšanas konkursu  TU / ČAKLAIS / ULMANIS / jaunajiem talantiem. Prasība konkursa dalībniekiem - dziesma jāsacer ar Saldus pilsētas goda pilsoņu, dzejnieku Māra Čaklā un Ojāra Ulmaņa (pēc izvēles) tekstu.

No Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas šajā konkursā piedalījās flautas spēles audzēkne (nu jau skolas absolvente) Paula Sērdiene. Par savu kompozīciju-dziesmu ar Māra Čaklā vārdiem "Nesauc pili vārdā", Paula saņēma Atzinības rakstu. Lai arī konkurss norisinājās pagājušajā mācību gadā, rezultāti tika izziņoti tikai septembrī.

Paldies skolotājai Dacei Vilkastei par atbalstu un audzēknes izvirzīšanu konkursam!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16

ABSOLVENTU DARBU IZSTĀDE

Ievadot jauno mācību gadu Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 10 gadu jubilejas  noskaņās - izstāžu zālē tika atklāta absolventu darbu izstāde.
Izstādē apskatāmi 4 autoru darbi, kuri skolu beidzot, mācības turpināja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. Unda Una Sālava un Toms Reņģe (izgl. progr. Arhitektūra), Anna Zviedrāne (izgl. progr. Māksla) un Hanna Vidzeniece (izgl. progr. Vizuālā tēla stilists absolvente) izstādē piedalās ar mācību laikā tapušiem darbiem.
Atklāšanas pasākumā Unda Una un Toms tikās  ar audzēkņiem un skolotājiem, dalījās atmiņās par skolu un stāstīja savu pieredzi, mācoties LMMDV. Audzēkņi varēja uzzināt, kurš darbs bija grūtākais, kurš prasīja ilgāko laiku un kurš katram ir vismīļākais. Paldies par atsaucību - priecājamies un lepojamies!

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

"MŪSU PASAULE, MŪSU NĀKOTNE"

Mūsu skolas 4 audzēkņu darbi ir žūrijas atlasīto 369 interesantāko darbu  vidū no vairāk nekā 900 iesūtītiem Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbiem konkursā "Mūsu pasaule, mūsu nākotne". Darbi tiks iekļauti vienotā vides objektā “Mūsu saule”, kas būs apskatāms pie  Latvijas bankas, simtgades veltītās izstādes “Vērtību zīmes” norises laikā no 2022. gada 9. oktobra līdz 2023. gada 15. janvārim. Sveicam!

Laureāti: Estere Galdika, Alise Berce, Džeina Nipere- Niperoviča, Paula Jurjāne

Izstādes noslēgumā katrs laureāts saņems daļu no “Mūsu saules" - sava mākslas darba attēlojumu zeltītā plāksnē.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16

"DEJOT PRIEKS!"

No 22.-25.augustam Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā norisinājās radošās nodarbības/nometne "Dejot prieks!". Nodarbības tiek rīkotas prof.ievirzes izgl.programmas Dejas pamati esošajām un jaunajām skolas audzēknēm.

Jau ierasts, ka ar dejotājām strādā ne tikai mūsu skolas pedagogi, bet arī pieaicināti pedagogi, dejotāji, horeogrāfi no citām Latvijas pilsētām. Šogad nodarbības laikmetīgajā dejā, klasiskajā dejā un folkbaletā pasniedza divas jaunas, atraktīvas, talantīgas dejotājas un horeogrāfes no Rīgas - Sintija Skrabe un Poļina Filippova. Mūsu skolas deju skolotājas Karīna Elizabete Lase un Kristīne Kārkliņa palīdzēja meitenēm pamosties ar rīta rosmi, bet pie skolotājām Birutas Ignatovas un Evas Krastiņas-Pucenas meitenes gatavoja dekorācijas skolas baleta zālei. Nedēļas noslēgumā tapa arī laikmetīgās dejas iestudējums, kura autori bija paši bērni kopā ar horeogrāfēm Sintiju un Poļinu.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

VKKF ATBALSTA PROJEKTU PAR KERAMIKAS PODNIEKA VIRPAS IEGĀDI

krasainais_logo (1).jpg

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi ir ieinteresēti sniegt skolas audzēkņiem daudzveidīgu, radošu un interesantu mācību vidi, kas, savukārt, audzēkņos rosina jaunu mākslas darbu ideju radīšanu.

Grobiņas Mākslas skolas mācību programmā no 1.-5. klasei ir iekļauts mācību priekšmets veidošana-keramika. Skolas desmit pastāvēšanas godos ir veidoti desmit Nobeiguma darbi. Vairākkārt ir bijušas oriģinālas idejas, kuras realizējamas izmantojot podnieka virpu. Tomēr skolā esošās vienas virpas pieejamība nebija pietiekama, lai visiem audzēkņiem, dotu pilnvērtīgu šo iemaņu apgūšanu.

Jau ar pirmajām skolas dienām kolektīvs domā par savu īpašu pasākumu un tradīciju veidošanu. Viena no šādām tradīcijām keramikas radošo darbu konkurss, šogad tas bija veltīts skolas desmit gadu pastāvēšanas jubilejai un konkursa tēma “Svētku diena,” kas mūsu skolā pulcēja audzēkņus no dažādām Kurzemes reģiona mākslas skolām. Daudzi konkursa dalībnieki izteica vēlēšanos savu darbu viedošanai izmantot podnieka virpu, taču tās nepietiekamās pieejamības dēļ to bija grūti nodrošināt.

Esam priecīgi, ka ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Veidošanas programmai nepieciešamās keramikas podnieka virpas iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai” palīdzību, bija iespēja iegādāties vēl vienu jaunu, modernu podnieka virpu Shimpo Whisper T 300W. Projekts īstenots mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. Tas radīs priekšnosacījumus, lai audzēkņi varētu attīstīt prasmes un iemaņas dažādu formu saimniecības un dekoratīvu trauku veidošanā. Arī Grobiņas Skolēnu interešu centra keramikas pulciņa 56 dalībniekiem un Pieaugušo izglītības centra “Podniekdarbnīca“ 10 dalībniekiem būs plašākas iespējas apgūt podniekprasmes izmantojot abas virpas.

GMMS programmas “Vizuāli plastiskā māksla” skolotāja Inese Rence.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

MĀKSLAS  SKOLAS  SKATES  UN  PLENĒRS

Mākslas skolas audzēkņiem  mācību gada noslēgumā bija darbu skates visos mācību priekšmetos un plenērs, kad iziet gleznot dabā.

 
Lai laba atpūta vasarā un tiekamies septembrī, lai turpinātu radoši darboties. Gaidām jaunus audzēkņus 1.klasē!

DIENVIDKURZEMES  MŪZIKAS  UN  MĀKSLAS  SKOLU  AUDZĒKŅU  KOLEKTĪVĀS  MUZICĒŠANAS  ANSAMBĻU  KONKURSS - FESTIVĀLS  UN  MĀKSLAS  DARBU  IZSTĀDE

4.jūnijā Nīcas Mūzikas Skola norisinājās Dienvidkurzemes mūzikas un mākslas skolu audzēkņu kolektīvās muzicēšanas ansambļu konkurss – festivāls un mākslas darbu izstāde.

Ansambļu konkursā mūsu skolu pārstāvēja vijoles, flautas, ģitāras, klavieru un kokles klases audzēkņi. Izstāde priecēja ar skaistiem un kvalitatīvi izstrādātiem mūsu mākslas skolas audzēkņu mākslas darbiem. Lepojamies ar saviem audzēkņiem un skolotājiem, kuri godam pārstāvēja mūsu skolu!

 

Paldies skolotājiem - Maijai Zaķis, Gunitai Riežniecei, Laurai Baltaiskalnai, Antrai Arnoldai, Lienei Bernātei, Birutai Ignatovai, Kristīnei Ulbertei, Ivetai Dejus un koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai!

Paldies mūzikas skolas audzēkņiem!

- Estere Biteniece, Anna Elizabete Volkeviča – II pakāpes diploms A grupā

- Estere Biteniece, Anna Elizabete Volkeviča, Kate Petere, Emīlija Mišinska - II pakāpes diploms A grupā

- Ance Dārta Pinstere, Viktorija Vičivska – I pakāpes diploms B grupā un specbalva par teicamu sniegumu konkursā

- Agnete Striela, Roberts Vierpe – I pakāpes diploms C grupā

- Krists Jānis Freibergs, Keita Kuduma, Rūta Timbare – II pakāpes diploms C grupā un specbalva Kristam Jānim Freibergam par aktīvu ansambļa vadīšanu

- Maijai Laursonei, Danam Pumpam, Evelīnai Seļukovai, Lāsmai Mamei (apvienotais Grobiņas MMS un Vaiņodes MS koklētāju ansamblis) – I pakāpes diploms C grupā

Paldies mākslas skolas audzēkņiem!

- Gustavs Grietēns, Jānis Briedis, Gustavs Bumbieris, Patrīcija Bitāne, Ēriks Apenītis, Raimonds Vismanis, Samanta Kosilo, Nansija Vītola un 2.klases grupas darba audzēkņi – pateicības

- Karlīna Lauberte -‘’Improvizācija par renesanses tēmu’’, papīrs, guaša – nominācijā - profesionālākais darbs

- Luīze Letuka - ‘’Četri gadalaiki’’ – nominācijā - krāsainākais darbs

- Keita Poriņa – ‘’Zēns ar vijoli’’, papīrs, grafīta zīmulis, krāsainie zīmuļi – nominācijā - orģinālākais darbs

 

Festivāla noslēgumā audzēkņiem bija iespēja piedalīties kopējā skaņdarba atskaņošanā Lejaskurzemes mūzikas skolu simfoniskā orķestra sastāvā, kuru vadīja Madonas MS direktors, skolotājs un diriģents Mārtiņš Bergs.

Lielu paldies sakām Nīcas Mūzikas skolai un direktorei Dinai Sležei par sirsnīgo uzņemšanu un tik jaukiem mūzikas un mākslas svētkiem!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/17

KURZEMES  REĢIONA  MĀKSLAS  SKOLU  JAUNRADES  KONKURSS  "SVĒTKU  DIENA"

Grobiņas mūzikas un mākslas skolā norisinājās Kurzemes reģiona mākslas skolu jaunrades darbu konkurss "Svētku diena", kurš bija veltīts skolas 10 gadu jubilejai. Dalībnieki gleznoja lielformāta mākslas darbus un veidoja no māla unikālus svētku šķīvjus.

 

Lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem:

Gleznošanā 2.pakāpe - Ievai Jansonei, 3.pakāpe - Kintijai Zāģerei, Sofijai Isabellai Skadhaugei, Luisei Mariai Skadhaugei.

Veidošanā 1.pakāpe - Katrīnai Adriānai Holštromai, 2.pakāpe - Paulai Jurjanei, 3.pakāpe - Samantai Kosilo, Tīnai Bliskai.

 

Apsveicam! Paldies skolotājām K.Ulbertei, L.Bernātei, I Liepniecei Liepiņai, I.Rencei!

LMMDV  MŪZIKAS  FESTIVĀLS  "MĒS  ESAM  UN  BŪSIM...2022"

30.maijā mūsu skolas 4.vijoles klases audzēknes Ance Dārta Pinstere un Viktorija Vičivska (sk.Iveta Dejus) piedalījās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas rīkotajā mūzikas festivālā "Mēs esam un būsim…2022".

Koncerts notika koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas galerijā Civita Nova, kur piedalījās Liepājas reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu audzēkņi. Jaunie vijolnieki un čellisti

uzstājās gan kā solisti, gan kā dažādu kameransambļu sastāvu dalībnieki.

Koncerta izskaņā visi festivāla dalībnieki muzicēja apvienotajā orķestrī, kuru vadīja LMMDV vijoles skolotāja Beata Zariņa-Blaščinska.

Tā bija ļoti laba pieredze spēlēt kopā ar tik daudziem jauniem vijolniekiem un čellistiem, sajust apjomīgo orķestra skaņu un saskanīgi muzicēt kopā!

Lielu paldies sakām LMMDV stīgu nodaļas vadītājai Ditai Baronai par uzticēšanos un doto iespēju mūsu skolas vijolniecēm piedalīties festivālā!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

LIECĪBU  IZDOŠANA  MŪZIKĀ, MĀKSLĀ  UN  DEJĀ

Mūsu brīnišķīgie mūzikas, mākslas un dejas audzēkņi tikuši pie liecībām un nu var doties vasaras brīvlaikā! Gaidīsim jūs visus atpakaļ septembrī!

Foto:

1. Kora klases audzēkņi ar skolotāju Evu Krastiņu-Pucenu

2. Deju klases audzēknes ar skolotājām Karīnu Elizabeti Lasi un Sintiju Danci.

3. Vizuāli plastiskās mākslas 1.klases audzēkņi ar skolotāju Birutu Ignatovu

4. Vizuāli plastiskās mākslas 3.klases audzēkņi ar skolotāju Lieni Bernāti

5. Vizuāli plastiskās mākslas 2.klases audzēkņi ar skolotāju Inesi Renci

6. Flautas klases audzēknes (skolotāja Laura Baltaiskalna)

7. Grobiņas MMS un Vaiņodes MS apvienotais koklētāju ansamblis gatavojās Nīcas kolektīvās muzicēšanas ansambļu konkursam (skolotāja Gunita Riežniece)

VALSTS  EKSĀMENS  DEJĀ

Valsts eksāmenu iepriekšējā nedēļā ar teicamiem rezultātiem nokārtoja arī mūsu šogad vienīgā prof.izgl.programmas Dejas pamati absolvente Evelīna Markus-Narvila. Liels paldies par ieguldīto darbu laikmetīgās un mūsdienu dejas skolotājai Karīnai Elizabetei Lasei un klasiskās dejas skolotājai Sintijai Dancei, kā arī skolotājām Elīnai Lankovskai-Ķeķei un Ingai Papirtei!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

VPM  NOSLĒGUMA  DARBU  AIZSTĀVĒŠANA

Vizuāli plastiskās mākslas programmā 17.maijā notika Noslēguma darbu aizstāvēšana, kurā 8 audzēknes prezentēja savus darbus. Šogad audzēknes bija izvēlējušās dažādās tehnikās izstrādāt savus darbus.

Luīzes noslēguma darbs ir sienas gleznojums skolas 3 stāva gala sienai. Keita izveidoja kalendāru 2023.gadam, kur katram mēnesim ir savs zīmējums un kods, kuru noskenējot, var klausīties dziesmu. Samanta un Katrīna veidoja darbus keramikā, kas rotās māju un dārzu. Tekstilā Kristiana filcēja lielformāta darbu «Jūras putni» un Patrīcija auda tekstila spilvenus kā bulciņas. Nansija veidoja aerogrāfijas darbu savam motociklam, lai tas izskatītos pievilcīgāks. Roberta izstrādāja grafikas zīmējumus, kas izmantojami arī krūzīšu un krekliņu apdrukai.

Darbu vērtēšanas komisijā piedalījās eksperte no Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas Tekstila izstrādājumu dizaina nodaļas - Marita Mikne, Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Kampare, GMMS direktore Marīte Bruža un noslēguma darbu vadītāji: Inese Rence, Kristīne Ulberte, Liene Bernāte, Biruta Ignatova, Sandija Brikmane, Eva Krastiņa-Pucena, Inga Liepniece- Liepiņa.

KONKURSS  "LATVIJAS  GADA  ĢITĀRISTS"

11.maijā Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisinājās konkurss "Latvijas Gada ģitārists", kuru rīkoja Privātā mūzikas skola "BJMK Rokskola" un E.Rožkalns sadarbībā ar Jelgavas Mūzikas vidusskolu. Konkurss pēc pārtraukuma atsākās ar negaidīti lielu atsaucību, jo piedalījās teju 100 dalībnieku. Konkurss noritēja piecās vecuma grupās, kuras vērtēja kompetenta žūrija: K.Zemītis, V.Kudrins, A. Macpans, E.Rožkalns, M.Kupčs, S.Kozlovskis.

Šajā konkursā Grobiņas MMS pārstāvēja 4.klases audzēknis Rihards Kļaviņš un viņa skolotājs Toms Bokums, un 6.klases audzēknis Kristaps Aleksandrs Eglītis un viņa skolotāja Antra Arnolda. Puišiem šī bija ļoti vērtīga pieredze un iespēja sevi pilnveidot. Veiksmi turpmākajos konkursos!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

PĀRCELŠANAS  EKSĀMENI  MŪSDIENU  DEJĀ

Mācību gada noslēguma pārbaudījumi ar šo nedēļu mūsu skolā rit pilnā sparā! Pirmdien un otrdien pārcelšanas eksāmenus kārtoja programmas Dejas pamati audzēknes mācību priekšmetā Mūsdienu un laikmetīgā deja. Paldies skolotājai Karīnai Elizabetei Lasei!

VALSTS  EKSĀMENS  KOKLES  UN  ĢITĀRAS  SPĒLĒ

Šodien, 16.maijā, skolas beigšanas eksāmenu specialitātē kārtoja kokles spēles un ģitāras spēles absolventi. Lielais satraukums nu ir pagājis un varam gatavoties izlaidumam! Paldies skolotājai Gunitai Riežniecei, Antrai Arnoldai un Tomam Bokumam par ieguldīto darbu!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

JAUNO  VOKĀLISTU  KONKURSS  "DZIESMU  RAKSTI  2022"

Aprīlī norisinājās attālinātais jauno vokālistu konkurss "Dziesmu raksti 2022", kuru rīkoja Jelgavas Mūzikas vidusskola. Konkursā piedalījās un pateicību par dalību saņēma mūsu skolas ģitāras spēles audzēkne Dita Heidija Hehte, kura izvēlējusies dziedāšanu, kā papildus fakultatīvo nodarbību. Paldies dziedāšanas skolotājai Evai Krastiņai-Pucenai un koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai!

MŪZIKAS  AUDZĒKŅU  KONCERTS  "PAVASARA  MIRKLIS"

Ļoti priecājamies, ka šogad varējām turpināt mūsu skolas tradīciju un aicināt ikvienu klausīties mūzikas audzēkņu koncertu "Pavasara mirklis" klātienē! Gribam teikt lielu paldies koncerta idejas autorei un organizētājai Ilzei Liepiņai, Grobiņas Ev.Luteriskajai baznīcai par viesmīlīgo uzņemšanu, visiem koncerta dalībniekiem un skolotājiem par brīnišķīgajiem priekšnesumiem, un ikvienam, kurš izvēlējās piektdienas vakaru pavadīt kopā ar mums!

 

Foto: Toms Bokums

*Foto no koncerta pieejami Galerijā.

IMG_6220.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

MŪSDIENU  DEJU  KONKURSS-FESTIVĀLS
"DEJU  RITMI  2022"

23.aprīlī Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē norisinājās mūsdienu deju konkurss-festivāls “Deju ritmi 2022”, kuru organizēja Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs. Konkursā piedalījās 350 dejotāju no Liepājas, Grobiņas, Priekules, Ventspils, Kuldīgas un Saldus. Dejotājus vērtēja Latvijas Mūsdienu dejas asociācijas un Starptautiskās kategorijas tiesneši: Sintija Upeniece, Jekaterina Sporihina un Igors Grīnbergs.

 

Lepojamies ar mūsu skolas 3./4.dejas klases audzēknēm, kuras 8-11 g.vec. kategorijā ieguva 2.vietu, un 5./6.dejas klases audzēknēm, kuras

12-15 g.vec. kategorijā ieguva 3.vietu!

 

Liels paldies laikmetīgās un mūsdienu dejas skolotājai Karīnai Elizabetei Lasei par brīnišķīgajām deju horeogrāfijām un audzēkņu sagatavošanu konkursam!

VPM  DALĪBA  KONKURSOS

Ar labiem rezultātiem noslēdzies VALSTS KONKURSS Latvijas profesionālās ievirzes Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem

(2021./2022. mācību gads).

Konkursa darbus šogad vērtēja eksperti ar aprakstošo vērtējumu. 3.klases kopdarbs „Putnu koks” saņēmis IZCILU vērtējumu par mākslinieciski izteiksmīga, izstādes idejai un stilistikai atbilstoša kopējā projekta vizualizāciju un iekļauts Latvijas mākslas skolu labāko darbu izstādē Salacgrīvā. Darbus izstādei gatavoja: Estere Elza Cīrule, Kerolaine Viktoria Bermaka, Ance Grīnfelde, Adrians Lieģis, Martins Rūdis Sālavs, Luise Maria Skadhauge, Sofija Isabella Skadhauge, Tālrīts Pujēns, Raimonds Vismanis,

Elza Urbāne.

Konkursa tēmas: „Mākslas izstāde” ierosmes avots tika izvēlēts Gustava Klimta darbs "Dzīvības koks". Skolas izstāžu zālē pie sienas apskatāma darbu izstāde - stilizēts koks ar darbiem - putnu stilizācijas aplī un māla putni. Izstādes iekārtošanu veica paši darbu autori.

Ar audzēkņiem strādāja skolotāja Kristīne Ulberte, projekta noformēšanā palīdzēja

Eva Krastiņa-Pucena.

Noslēgusies Vizuālās mākslas konkursa STĪGO, RADI BOLDERĀJĀ 1. kārta. Dalībai 2. kārtā izvirzīta VPM 3. klases audzēkne Sofija Isabella Skadhauge (skolotaja Liene Bernāte). Novēlam veiksmi nākamajā kārtā!

/GMMS metodiķe mākslas jomā Kristīne Ulberte/

278596612_4348187825284949_2741277950060035067_n.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

GROBIŅAS  LIELDIENU  RĪTA  PASĀKUMS  18.APRĪLĪ

Grobiņas Lieldienu rīta pasākumu, 18.aprīlī, kuplināja mūsu mākslas skolas skolotājas ar radošajām darbnīcām. Paldies skolotājai Inesei Rencei, Kristīnei Ulbertei, Birutai Ignatovai un Ingai Liepniecei!

ĢITĀRISTU  FESTIVĀLS  SOMIJĀ 

Ļoti priecājamies un lepojamies ar mūsu skolas audzēkni Kristapu Aleksandru Eglīti (sk.Antra Arnolda), kurš, pateicoties veiksmīgam sniegumam konkursā "Kur tad tu nu biji", izvēlēts pārstāvēt Latviju ģitāristu festivālā Somijā!

 

Festivāls notiks no 2. līdz 5.maijam un tam līdzi sekot varēs festivāla YouTube kanālā - https://www.youtube.com/.../UCcbqqdD7AVYa5zTArm.../playlists

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom
1/1

MĀRTIŅA  FREIMAŅA  KONKURSS  "DZĪVE  KĀ  KOŠUMS!"

Noslēdzies 7.Mārtiņa Freimaņa konkurss “Dzīve kā košums!“

Par konkursa laureāti, iegūstot 3.vietu vecuma grupā 12-15 gadi, kļuvusi mūsu skolas audzēkne Keita Poriņa (skolotāja Kristīne Ulberte). Konkursa tēma šogad ir “Sapnis par mūziku”.

Konkursu organizē Aizputes Mākslas skola un Mārtiņa Freimaņa fonds, dalībnieki ir Profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības Mākslas skolu audzēkņi un Mākslas tehnikumu audzēkņi.

Sveicam un lepojamies!

10. JAUNO  ĢITĀRISTU  KONKURSS  "KUR  TAD  TU  NU  BIJI"

2.aprīlī Mārupes MMS un pedagogs A.Grīnbergs rīkoja jau 10.Jauno ģitāristu konkursu "Kur tad tu nu biji". Dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija.

Ļoti lepojamies ar mūsu audzēkni Ditu Heidiju Hehti, kura savā klašu grupā ieguva 2.vietu, un Kristapu Aleksandru Eglīti, kurš ieguva godpilno 1.vietu savā klašu grupā. Apsveicam audzēkņus un skolotāju Antru Arnoldu!

 

Ditas un Kristapa konkursa video pieejami skolas YouTube kanālā - https://www.youtube.com/channel/UCPJTba9CjHstT_XL9PWcl2Q

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom
1/1

SOLFEDŽO  VIKTORĪNA

6.un 7.aprīlī mūsu skolas mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājas Dace Vilkaste un Ilze Liepiņa organizēja ikgadējo "Solfedžo viktorīnu". Audzēkņiem īpašu prieku sagādāja darbošanās ar interaktīvo tāfeli. Sveicam viktorīnas uzvarētājus!

Skolotājas Daces audzēkņi:

1.klase - Maija Ilstere

2.klase - Elza Kūlaine

3.klase - Maija Laursone

Skolotājas Ilzes audzēkņi:

3.klase - (ar vienādu punktu skaitu) Estere Biteniece un Anna Elizabete Volkeviča

4.klase - (ar vienādu punktu skaitu) Rihards Kļaviņš un Keita Elizabete Ozola

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

2.STARPTAUTISKAIS  OSKARA  STROKA  JAUNO  PIANISTU  KONKURSS

Šī gada 2.aprīlī Daugavpilī notika 2. Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu konkurss, kurā piedalījās vairāk nekā 180 jauno pianistu gan no vairākām Latvijas pilsētām, gan no dažādām valstīm: Polijas, Bulgārijas, Kazahstānas, Moldovas, Igaunijas u.c. Konkursantu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija.

 

Mūsu skolas audzēkņu rezultāti:

- Roberts Vierpe A3 kategorijā - 2.pakāpes diploms;

- Agnete Striela A3 kategorijā - 3.pakāpe;

- Inese Bumbule un Alise Kņūtiņa C2 kategorijā - 3.pakāpes diploms;

- Roberts Vierpe un Agnete Striela C1 kategorijā - 2.pakāpes diploms;

- Elza Kūlaine - Pateicība par piedalīšanos

 

Sveicam dalībniekus un klavierspēles skolotājas Maiju Zaķis un Ilzi Liepiņu!

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

J.CIMZES   STARPTAUTISKAIS  INSTRUMENTĀLO  DUETU KONKURSS

31.martā Valkas Mūzikas skolā notika J. Cimzes starptautiskais instrumentālo duetu konkurss, kurā piedalījās audzēkņi no 20 Latvijas Mūzikas skolām.

Pēc tik ilga laika bija iespēja spēlēt publikai un sajust muzicēšanas  prieku, kas nesa mūsu skolai labus rezultātus!

- Vijolnieku duets 4.kl. Ance Dārta Pinstere  un Viktorija Vičivska saņēma I pakāpes diplomu B grupā. Skolotāja Iveta Dejus, koncertmeistare Jūlija Gabaliņa.

- Klavieru duets 7.kl. Alise Kņūtiņa un Inese Bumbule saņēma I pakāpes diplomu C grupā. Skolotāja Maija Zaķis.

- Klavieru duets 5./6.kl. Roberts Vierpe un Agnete Striela saņēma III pakāpes diplomu C grupā. Skolotāja Maija Zaķis.

Šī bija lieliska pieredze gan skolotājiem, gan audzēkņiem! Paldies Valkas Mūzikas skolai par sirsnīgo uzņemšanu! Apsveicam audzēkņus un pedagogus!

/GMMS metodiķe mūzikas jomā, vijoles spēles skolotāja Iveta Dejus/

V  STARPTAUTISKAIS  PŪŠAMINSTRUMENTU  SPĒLES  JAUNO  IZPILDĪTĀJU  KONKURSS  "NAUJENE  WIND  2022"

Februāra beigās notika V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2022”, kurā piedalījās konkursanti no dažādām valstīm (Polija, Igaunija, Lietuva, Latvija u.c.). Šogad konkurss notika attālināti un tajā piedalījās ap 200 dalībnieku, kurus vērtēja starptautiska žūrija.

Ļoti lepojamies ar mūsu skolas 3.flautas klases audzēkni Esteri Bitenieci, kura 2.-4.klašu grupā ieguva 2. vietu, un 6. klases audzēkni Paulu Sērdieni, kura 5.-7.klašu grupā ieguva 3.vietu!

Paldies flautas spēles skolotājai Laurai Baltaiskalnai par audzēkņu sagatavošanu un koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai!a

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

VALSTS  KONKURSS  VIZUĀLI  PLASTISKAJĀ  MĀKSLĀ

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

VPM vecāko klašu audzēkņi gatavojoties Valsts konkursam strādāja pie tēmas -
„Mākslas izstāde”. Konkursa uzdevums bija iejusties izstādes kuratora lomā un
izstrādāt ieceri mākslas izstādei.

3.klase kompozīcijas un veidošanas stundās gatavoja putnus dažādās tehnikās un materiālos. Grafiski tika izveidoti putni ar melnbaltiem laukumu rakstiem, kurus pavairojot, katrs, kurš vēlējās, varēja izkrāsot dažādās krāsās, lai pievienotos sveicienam Grobiņai dzimšanas dienā - Putnu kokā pie skolas, kuru rotāja audzēkņu krāsainie darbi. Iedvesmojoties no mākslinieka G.Klimta gleznas „Dzīvības koks”, tapa izstāde, kurā katrs attēloja koku, kura zaros noformēja savus veidotos putnus dažādās tehnikās un materiālos.

4. un 5.klase izstrādāja koncepciju katrs savai izstādei.

Skolas atlases kārtā uz Valsts konkursa 2.kārtu tika izvirzīti 3 mākslas izstādes projekti:

- Keita Poriņa ar darbu „Uzlecošās saules zeme”,

- Gustavs Bumbieris ar darbu „Slane”

- 3.klases grupas darbs ”Putnu koks”.

VPM  1. UN  2.KLASES  AUDZĒKŅI  GATAVOJAS  KONKURSIEM

VPM audzēkņiem 2.semestra sākums pagājis gatavojot darbus vairākiem konkursiem. 1. un 2.klases audzēkņi radoši strādājuši pie tēmām - Dzīvais ūdens („Gaujas mozaīka”), Muzejs (Lidice) un “Melnais kaķis ceļo uz Marsu!” ("Pa-Smejies").

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

VPM  -  DATORGRAFIKA

Samanta Kosilo, 5.VPM

Keita Poriņa, 5.VPM

Patrīcija Estere Svaine, 5.VPM

Pašlaik Vizuāli plastiskās mākslas 4.un 5.klase mācību priekšmetā Datorgrafika (sk. Eva Krastiņa-Pucena) mācās, kā "atdzīvināt" paša zīmētus attēlus, jeb veido paši savus GIF. VPM 5.klases tēma - Grobiņa. Lūk, neliels ieskats pabeigtajos darbiņos!

MŪZIKAS  SKOLU  SADRAUDZĪBAS  PĒCPUSDIENA/ JAUNRADES  KONKURSS  2022

Jau otro gadu pēc kārtas mūsu skolas organizētā mūzikas skolu Sadraudzības pēcpusdiena/Jaunrades konkurss norisinājās attālināti. Šī gada pasākuma tēma - Dzimšanas diena. Šāda tēmas izvēle ne tikai par godu Grobiņas dzimšanas dienai, bet arī mūsu skolas 10 gadu jubilejai! 

Šogad kopā saņēmām 12 audzēkņu kompozīcijas no 6 mūzikas skolām: Aizputes Mūzikas skolas, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas, Nīcas Mūzikas skolas, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas, Piltenes Mūzikas skolas, Priekules Mūzikas un mākslas skolas.

Kompozīcijas vērtēja komponiste Anna Veismane, Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvalde, kā arī skolotāji un audzēkņi. Kā jau ierasts komponiste izvēlējās galvenās balvas - Ceļojošās balvas ieguvēju, Izglītības pārvalde piešķīra Specbalvu savai simpātijai, bet Skatītāju simpātiju šogad varēja iegūt 3 dalībnieki.

Komponiste Anna Veismane uzskata, ka "kompozīcija ir izdevusies, ja tā raisa asociācijas un emocijas. Stāsta, parāda dzīves uztveri, parāda to, kas ir apkārt". Komponiste atzīmēja, ka visi dalībnieki ievērojuši konkursa tēmu un ļoti radoši piegājuši ne tikai mūzikai, bet arī vizuālajam tēlam. Savā video vērtējumā komponiste komentēja katru kompozīciju, izcēla to spēcīgākās puses, kā arī rosināja jaunās kompozīcijas atskaņot savu skolu koncertos plašākai auditorijai.

Gribam teikt lielu paldies visiem dalībniekiem, visiem iesaistītajiem skolotājiem un vecākiem, kā arī komponistei Annai Veismanei par lieliskajiem komentāriem, ieteikumiem un veiksmīgu sadarbību!!! Turpiniet komponēt! 

Rezultāti:
CEĻOJOŠĀ BALVA - Piltenes Mūzikas skolas audzēknei Luīzei Lizetei Lapsiņai "Cepumu cepšanas polka pirms dzimšanas dienas", skolotāja Antra Šķēle.

SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - 1.VIETA - Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Paulai Sērdienei "Apsveikums pieneņpūkai", skolotāja Dace Vilkaste.
SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - 2.VIETA - Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēknim Otto Benediktam Spjutam "Pārsteigums jubilejā", skolotāja Līga Spjute.
SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - 3.VIETA - Piltenes Mūzikas skolas audzēknei Annai Uzpilai, skolotāja Antra Šķēle.

Dienvidkurzemes Izglītības pārvaldes SPECBALVA - Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Paulai Sērdienei "Apsveikums pieneņpūkai", skolotāja Dace Vilkaste.

titlepage.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16

VPM  AUDZĒKŅU  1.SEMESTRA  DARBU  SKATE

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 1. semestris noslēdzies ar darbu skatēm! Skolas izstāžu zāli un 3. stāva gaiteni piepilda audzēkņu darbi. Paldies audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem par sadarbību, izturību un radošumu! Lai jaunais gads nāk ar radošu prieku, spēku un veselību! Priecīgus un gaišus svētkus visiem!

MŪZIKAS  SKOLAS  AUDZĒKŅU  ZIEMASSVĒTKU  SVEICIENI

LATVIJAS  103.DZIMŠANAS  DIENAS  SVĒTKU  KONCERTS  "AR  LATVIJAS  VĀRDU  SIRDĪ"

"Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties."

/I.Ziedonis/

Lai laikā, kad nevaram būt kopā svētkos, mēs būtu atvērti priekam, gaišām domām un labestībai, jo Latvija ir mūsu mājas, sapņi, mūsu domas, mīlestība un labie darbi.

Sveiciens skolēniem, vecākiem, skolotājiem un darbiniekiem Latvijas dzimšanas dienā!

(!) Video filmēts, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.

press to zoom

press to zoom
1/1

LĀČPLĒŠA DIENAS LĀPU GĀJIENS

11.novembrī Grobiņā norisinājās Lāčplēšu dienas lāpu gājiens. Gājiena laikā pie Dienvidkurzemes novada pašvaldības svinīgi tika pacelts jaunais novada karogs. Lepojamies, ka jaunā Dienvidkurzemes karoga pacelšanas brīdī skanēja mūsu audzēkņu balsis! Skolotājas Evas Krastiņas-Pucenas vadībā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi izpildīja trīs dziesmas - U.Marhilevičs "Tava sirds ir tavas mājas", J.Aišpurs "Tavs karogs" un V.Pūce "Dzimtenē". Paldies koncertmeistarei Ilvai Liepiņai!