top of page

SKOLAS  BEIGŠANAS  EKSĀMENI  DEJĀ

18.un 19.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā skolas beigšanas eksāmenus kārtoja prof.ievirzes izgl.programmas Dejas pamati 6 burvīgas dejotājas. Eksāmeni tika nokārtoti ar labiem, ļoti labiem un teicamiem vērtējumiem.

Paldies laikmetīgās dejas skolotājiem Karīnai Elizabetei Lasei un Naurim Miķelim Gobam, un klasiskās dejas skolotājai Agatei Lupkinai par audzēkņu sagatavošanu eksāmeniem un ieguldīto darbu!

Paldies arī visiem pārējiem deju skolotājiem, kuri sešu gadu garumā strādājuši ar audzēknēm!

SKOLAS  BEIGŠANAS  EKSĀMENI  MŪZIKĀ

Visu aizvadīto nedēļu Grobiņas MMS valdīja satraukta gaisotne, jo skolas topošie absolventi kārtoja skolas beigšanas eksāmenus.

16. un 17.maijā eksāmenus ar labiem, ļoti labiem un teicamiem vērtējumiem nokārtoja:

- 2 ģitāras spēles audzēkņi - Lisa un Roberts (skolotājs T.Bokums)

- 3 klavierspēles audzēknes - Keita, Inese un Alise (skolotāja M.Zaķis)

- 2 kora klases audzēknes - Evelīna un Čeritija (sk.E.Krastiņa-Pucena un I.Tiesnese)

Paldies visiem skolotājiem, arī koncertmeistarei Ilvai Liepiņai, par ieguldīto darbu un laiku audzēkņu sagatavošanā!

Paldies vecākiem par atbalstu, līdzi jušanu un īkšķu turēšanu!

Paldies katram mūzikas skolas apvienotā kora dziedātājam par papildus darbiņu un skanīgām balsīm diriģēšanas eksāmenā!

VPM  NOSLĒGUMA  DARBU  AIZSTĀVĒŠANA

15.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi veiksmīgi aizstāvēja savus noslēguma darbus. Darbu tēmas un izpildījuma tehnikas ir atšķirīgas un veido interesantu kopskatu.

Ēriks Apenītis radīja vizuālu darbu “Gadalaiki” uz 4 audekliem, iedvesmojoties no A.Vivaldi mūzikas.

Inga Patrīcija Bitāne tekstila tehnikā izgatavoja mīksto rotaļlietu - Kaķis "Kurmis".

Jānis Briedis netradicionālā pīšanas tehnikā izveidoja vides objektus - Ziedu grozi "Zvaigznes", kas izgaismojami arī tumsā.

Gustavs Bumbieris radīja darbu ar nosaukumu SLANE GRAFFITI: 2 krāsojamo lapu komplektus un grafiti zīmējumu uz sienas.

Gustavs Grietēns izveidoja oriģinālu picas šķīvi "Oktošķīvis" ar trauciņiem piedevām.

Karlīna Lauberte apgleznoja skrituļdēļus košās krāsās - “Dzimšanas dienas ballīte”.

Emīls Salms-Šalms veidoja dekoratīvu keramikas trauku grupu ar dažādu kaķu siluetiem.

Paldies noslēguma darba vadītājiem: Inesei Rencei, Lienei Bernātei, Ingai Liepniecei-Liepiņai, Sandijai Brikmanei, Birutai Ignatovai!

Noslēguma darbus iespējams apskatīt GMMS 2.stāva izstāžu zālē.

"GADA  ĢITĀRISTS  2023"

3.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas ģitāristi devās uz Jelgavas mūzikas vidusskolu, lai piedalītos ikgadējā konkursā “Gada ģitārists”!

 

Skolas audzēkņi piedalījās divās vecuma grupās:

B grupā 4.klases audzēkne Marta Estere Hartmane (skolotāja Zane Ēķupe)

C grupā 5.klases audzēknis Rihards Kļaviņš un 6.klases audzēkne Lisa Rasmusena (skolotājs Toms Bokums)

Audzēkņus vērtēja kompetenta žūrija. Ļoti interesanta ideja bija, ka žūrijas locekļi pēc katra bērna uzstāšanās izteica savu viedokli un deva ierosinājumus jaunajiem mūziķiem viņu attīstībai!

Visi audzēkņi saņēma dalībnieka diplomu par piedalīšanos!

Paldies vecākiem par atbalstu un skolotājiem par darbu!

"KUR  TAD  TU  NU  BIJI  2023"

20.aprīlī ģitāras spēles 4.klases audzēkne Marta Estere Hartmane piedalījās starptautiskajā konkursā “Kur tad tu nu biji 2023”, kurš norisinājās Mārupes mūzikas un mākslas skolā.

Audzēkne ieguva vērtīgu pieredzi turpmākam darbam un pateicību par piedalīšanos! Paldies ģitāras spēles skolotājai Zanei Ēķupei un Martas vecākiem par atbalstu!

"FLAUTU  BALSIS"

2023.gada 27.aprīlī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS organizēja VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu konkursu Flautas spēlē “FLAUTU BALSIS”.

Konkursā piedalījās Latvijas Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 8 līdz 15 gadiem četrās vecuma grupās, kuri sagatavojuši konkursā paredzēto programmu.

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolu pirmajā grupā pārstāvēja Estere Biteniece, iegūstot 3.VIETU!

Otrajā grupā startēja Emīlija Mišinska, iegūstot ATZINĪBU!

Paldies Emīlijas vecākiem par atbalstu! Paldies koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai un skolotājai Laurai Baltaiskalnai!

VII  STARPTAUTISKAIS  KLAVIERSPĒLES  AUDZĒKŅU  KLAVIERU  ANSAMBĻU  KONKURSS

Ļoti lepojamies ar mūsu klavierspēles audzēkņiem, Agneti Strielu un Robertu Vierpi, par iegūto 2.VIETU VII Starptautiskajā Klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu, instrumentālo kameransambļu ar klavierēm, koncertmeistaru konkursā!

Konkursu rīko MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola un tas norisinājās 27.aprīlī, Melngaiļa koncertzālē, Liepājā.

Agnete un Roberts startēja klavieru ansambļu C grupā (13-15 gadi) un izpildīja 2 skaņdarbus - Žorža Bizē “Lelle” un Selgas Mences “Zvani un zvaniņi”.

Paldies abu audzēkņu klavierspēles skolotājai M.Zaķis!

"ĢEDERTA  ELIASA  MĪKLU  MINOT"

27.aprīlī, Ģederta Eliasa vēstures un mākslas muzejā notika gadskārtējā konkursa "Ģederta Eliasa mīklu minot" laureātu apbalvošana. Šī gada konkursa tēma bija "Pilsētas ainava jeb urbānā ainava". Konkursā piedalījās 1224 darbi no 107 skolām.

Grobiņas MMS audzēkne Luīze Petkus (skolotāja K.Ulberte) ieguva ATZINĪBU un Katrīna Adriāna Holštroma (skolotāja L.Bernāte) ieguva "Europe Direct" informācijas centra Jelgavā SIMPĀTIJAS BALVU! Apsveicam audzēknes un paldies skolotājām!

XXVII  VISPĀRĒJO  LATVIEŠU  DZIESMU  UN  XVII  DEJU  SVĒTKU  SKATE

22.aprīlī, Rīgā, Kultūras pilī "Ziemeļblāzma", Dienvidkurzemes novada apvienotais koklētāju ansamblis "Stīga" piedalījās savā pirmajā Dziesmu svētku repertuāra pārbaudes skatē. Koklētāju ansamblī apvienojušies Grobiņas MMS un Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņi, ansambļa vadītāja - Gunita Riežniece. Apsveicam ar iegūto II pakāpi un iespēju uzstāties XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos!

"UZSTARO  2023"

Lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem III Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes attālinātajā dziedāšanas konkursā "UZSTARO 2023"!

Skolotājas E.Krastiņas-Pucenas kora klases audzēknes:

- Čeritija Daile Teklenberga - 2.vieta

- Šēra Viviāna Teklenberga - 3.vieta

- Evelīna Markus-Narvila - slavinājuma raksts "Gaišo domu dziedātāja

Skolotājas G.Riežnieces kokles sagatavošanas klases audzēkne:

- Grēta Bethere - slavinājuma raksts "Atraktīvākā dziedātāja"

"SOL-RE-LA-MI 2023"

19.04. Saldus Mūzikas un mākslas skolā notika Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu vijoles un čella jaunāko klašu audzēkņu konkurss “SOL – RE – LA – MI 2023”. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja 3.klases audzēkne Karolīna Markus-Narvila un 5.klases audzēknes Ance Dārta Pinstere un Viktorija Vičivska. Mēs lepojamies ar ļoti labiem konkursa rezultātiem. Apsveicam!

II vieta – Karolīna Markus -Narvila

I vieta – Ance Dārta Pinstere

I vieta – Viktorija Vičivska

Paldies skolotājai Ivetai Dejus un koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai!

Pēc konkursa vijoles klases audzēknes kopā ar skolotājām devās nelielā ekskursijā, apskatot Saldus Sv.Jāņa luterāņu baznīcu, kura ir attēlota J.Rozentāla gleznā "No baznīcas”. Dodoties mājup, tika apskatīta Skrundas dabas taka, kas vijas gar Ventas upi. Visi bija priecīgi un gandarīti par padarīto darbu un izdevušos dienu.

"MELNS  AR  BALTU  SATIKĀS..."

14.aprīlī mūsu klavierspēles audzēkņi - Inese Bumbule, Alise Kņūtiņa, Agnete Striela un Roberts Vierpe - kopā ar skolotāju M.Zaķis piedalījās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas organizētajā Lejaskurzemes novadu jauno pianistu festivālā 2023 "MELNS AR BALTU SATIKĀS…". Festivālā piedalījās Liepājas pilsētas, Dienvidkurzemes novada, Kuldīgas novada, Saldus novada talantīgākie 6.,7., 8. un 9. mūzikas skolu klavierspēles audzēkņi.

VALSTS  KONKURSS  DEJĀ

14.aprīlī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 6.deju klase devās uz Rīgas Baleta skolu, lai piedalītos Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) organizētajā valsts konkursā profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, kuras īsteno dejas izglītības programmas. Valsts konkurss tika organizēts laikmetīgās dejas un mūsdienu dejas stilos, ņemot vērā augošo popularitāti jauno dejotāju vidū. Konkursā piedalījās 11 profesionālās ievirzes izglītības iestādes no visas Latvijas.

Ļoti lepojamies ar mūsu skolas 6.deju klases meitenēm, kuras veiksmīgi pārstāvēja skolu ar deju "Es, sevi meklējot" (Karīnas Elizabetes Lases horeogrāfija)!

Paldies par ieguldīto darbu deju skolotājiem - Karīnai Elizabetei Lasei un Naurim Miķelim Gobam, un liels paldies arī deju skolotājai Kristīnei Kārkliņai par atbalstu!

IV  STARPTAUTISKAIS  ŠĶIEDRMĀKSLAS  DARBU KONKURSS  "SKAŅU  PALETE"

IV Starptautiskajā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursā ”Skaņu palete’’, ATZINĪBU ieguvusi Šerila Ukstiņa ar darbu - VIRSKAŅA (skolotāja B.Ignatova). Konkursa tēma 2022./2023.m.g. bija ,,ZEMŪDENS PASAULES SKAŅAS’’. Konkursu organizē Mārupes Mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Mārupes novada domes Izglītības un kultūras nodaļu.

STARPTAUTISKS  MĀKSLAS  KONKURSS "JA ES BŪTU PUTNS"

Noslēdzies starptautiskais mākslas konkurss "JA ES BŪTU PUTNS...", kuru organizēja Kauņas Antana Martinaiša mākslas skola. Konkursa laureāte ir arī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Katrīna Adriana Holštroma (skolotāja K.Ulberte).

Konkursā piedalījās mākslas skolas no Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Turcijas un Rumānijas. Darbi tika vērtēti trīs vecuma grupās. Pasaules putnu dienā galerijā tika atklāta konkursa laureātu darbu izstāde, kurā ir izstādīti 50 labākie darbi.

II STARPTAUTISKAIS MARKA ROTKO JAUNO PIANISTU KONKURSS

Daugavpils 2.starptautiskajā Marka Rotko Jauno pianistu konkursā modernajā mūzikā mūsu skolas audzēknis Robrets Vierpe ieguvis 2.pakāpes diplomu 38 jauno mākslinieku konkurencē no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, iegūstot otro augstāko punktu skaitu.

Viss konkursa video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=UdO09qllJtY

Lepojamies ar mūsu audzēkņa panākumiem! Paldies Roberta klavierspēles skolotājai Maijai Zaķis!

GMMS  FLAUTU  KVARTETAM  1.VIETA!

12.aprīlī norisinājās XIII Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ’ – 2023”, kurā piedalījās Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas flautu kvartets, Estere Biteniece, Anna Elizabete Volkeviča, Kate Petere un Emīlija Mišinska. Audzēknes ļoti veiksmīgi nostartēja un ieguva 1.vietu!

 

Paldies flautas spēles skolotājai Laurai Baltaiskalnai un vecākiem par atbalstu!

JAUNRADES  MĀKSLAS  KONKURSS  "ZIEDI"

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 6.aprīlī norisinājās jaunrades mākslas darbu konkurss "Ziedi". Pasākumā savus radošos darbus gleznoja un veidoja no māla Kurzemes reģiona mākslas skolu audzēkņi.

Lepojamies par mūsu skolas audzēkņu sasniegumiem:

- Katrīnai Mironovai - 3.vieta veidošanā (10-12 g. grupā ), skolotāja I.Rence

- Katrīnai Adriānai Holštromai - 2.vieta veidošanā (13-15 g.grupā), skolotāja I.Rence

- Paulai Jurjanei - 3.vieta gleznošanā (10-12 g.grupa), skolotāja L.Bernāte

Ar labiem darbiem konkursā piedalījās arī Karlīna Dūklava un Margarita Piļipenko, izveidojot savu ideju par ziediem mālā un Karlīna Lauberte, Elisa Rāte un Ance Grīnfelde, radoši attēlojot ziedus gleznās.

Paldies mākslas skolas skolotājām K.Ulbertei, I.Liepiņai-Liepniecei un mūzikas skolas audzēkņiem, kuri pirms konkursa rezultātu paziņošanas priecēja konkursa dalībniekus un skolotājus ar muzikāliem priekšnesumiem! Visi konkursa dalībnieku darbi apskatāmi 2.stāva izstāžu zālē.

Visi foto pieejami GALERIJĀ.

ĒNU DIENA

Mūsu skolas 5.vijoles klases audzēknes Ance Dārta Pinstere un Viktorija Vičivska 5.aprīļa Ēnu dienā ēnoja savu skolotāju Ivetu Dejus, kura ir mūziķe Liepājas Simfoniskajā orķestrī. Meitenēm bija iespēja vērot orķestra mēģinājumu uz Lielā Dzintara skatuves, sekojot un vērojot, kā norit mūziķa darbs orķestra II vijoļu grupā.

Liepājas Simfoniskais orķestris mēģināja Gustava Mālera Adagietto no Piektās simfonijas un Kārļa Lāča simfoniju “Krusta ceļš”, ko kopā ar Valsts akadēmisko kori “Latvija” un soprānu Jolantu Strikaiti diriģenta Māra Sirmā vadībā varēs dzirdēt Zaļajā ceturtdienā, 6.aprīlī koncertā “Lieldienu brīnumu gaidot”.

Uz jautājumu: ,,Kāda bija sajūta klausīties un vērot, atrodoties starp orķestra mūziķiem?”

Viktorija atbildēja: ,,Laba sajūta. Visa skatuve drebēja…”

Pēc mēģinājuma skolotāja atbildēja uz meiteņu uzdotajiem jautājumiem par darbu orķestrī. Jaunajām vijolniecēm tas bija emocionāls un iedvesmojošs notikums.

Klavierspēles 7.klases audzēkne Agnete Striela Ēnu dienā izvēlējās ēnot mūzikas pedagoga profesiju mūzikas skolā. Agnetei bija iespēja vērot klavierspēles stundas sagatavošanas klasei, 1.klasei un vispārējās klavieres pie skolotājas Ilzes Ziemeles. Tā kā no rīta bija nodarbība mazuļiem ap gadiņu, Agnete piedalījās arī tajā, ko arī atzina par dienas lielāko prieku un ieguvumu.

Agnete: "Ēnu dienā ir interesanti pavadīt laiku, ja to, ko ēno, Tev pašam patīk darīt un arī nākotnē varbūt domā darboties tajā pašā profesijā."

MŪZIKAS TEORIJAS VIKTORĪNAS

Kā katru gadu pavasarī, arī šogad Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā tika organizētas viktorīnas. No 1.-7.klasei - solfedžo viktorīna, 8.klasei - viktorīna mūzikas literatūrā. Viktorīnas norisinājās vienas klases ietvaros. Audzēkņi dalījās 2 komandās un izpildīja dažādas aktivitātes, piemēram, "Ātrie jautājumi" - pēc iespējas ātrāk jāatbild uz jautājumu, "Aliass" - arī, protams, saistīts ar mūzikas terminoloģiju un daudzi citi uzdevumi.

 

Ko par viktorīnām domā audzēkņi?

 

"Šī bija labākā solfedžo stunda!" (Kate, Emīlija 4.kl.)

"Mēs gribētu šādu stundu reizi nedēļā." (5.kl.)

"Bija ļoti interesanti, jautri, nebija jāmācās, bet zināšanas atkārtojām." (Ginta, Katrīna 3.kl.)

VALSTS KONKURSS MĀKSLĀ

Ar labiem rezultātiem noslēdzies Latvijas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas audzēkņu Valsts konkurss “Apģērbs ir vēstījums” . Grobiņas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja 3 apģērbu kolekcijas, kuras gatavoja 5. klases audzēkņi: G.Grietēns, Ē.Apenītis, E.Salms-Šalms,  I. P. Bitāne, K. Lauberte, J. Briedis, G. Bumbieris.


Kolekcija „Tepiķkrekli” ieguva ATZINĪBU  ar Izcili novērtētu apģērbu kolekcijas idejai un stilistikai atbilstošu un izteiksmīgu māksliniecisko risinājumu. Kolekcijas vēstījums ir aktualizēt interesi par aušanu un parādīt, ka, izmantojot senas tehnikas, var radīt modernu un stilīgu apģērbu. I. P. Bitānes un K. Laubertes projekts ’Emocijas’,  kā tās  var parādīt ar apģērbu -  video formātā tika izvēlēts Valsts konkursa darbu izstādei APĢĒRBS IR VĒSTĪJUMS, kas notiek martā un aprīlī Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. G. Bumbiera kolekcijas ideja  ir izmantot grafiti mākslu veidojot kolekciju uz T-krekliem.

KAMERANSAMBĻU KONKURSS NĪCĀ

Lepojamies ar mūsu klavierspēles, kokles spēles un vijoles spēles audzēkņiem, kuri piedalījās "V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā - festivālā" 29.martā, Nīcā!

Klavieransambļi, B grupa - Evelīna Laineta Piebalga, Elza Kūlaine, sk.Maija Zaķis - 3.vieta

Klavieransambļi, C grupa - Agnete Striela, Roberts Vierpe, sk.Maija Zaķis - 2.vieta

Viendabīgie instrumentālie ansambļi, A grupa - Beatrise Keita Balika, Šarlote Jefimova, sk.Gunita Riežniece - 1.vieta un Žūrijas simpātijas balva

Viendabīgie instrumentālie ansambļi, B grupa - Ance Dārta Pinstere, Viktorija Vičivska, sk.Iveta Dejus - 1.vieta

Paldies Nīcas Mūzikas Skolai un tās direktorei Dinai Sležei par viesmīlīgo uzņemšanu un konkursa organizēšanu!

KORA AUDZĒKŅU ĀRPUS STUNDU PASĀKUMS

GMMS mācību programmu "Kora klase" un "Flautas spēle" skolotājas 10.martā organizēja ārpus stundu pasākumu - klases vakaru ar nakšņošanu skolas telpās. Pasākumā piedalīties tika aicināti visi mūzikas skolas audzēkņi, kuri papildus apgūst mācību priekšmetu "Koris". Rezultātā tika aizvadīts brīnišķīgs, audzēkņu saliedējošs vakars ar smiekliem, uzkodām, filmu, pašu audzēkņu organizētu Popielu un citām jautrām izdarībām.

"DEJU RITMI 2023"

Piektdien, 10.martā, jau piekto gadu Liepājas Olimpiskajā centrā norisinājās Liepājas mūsdienu deju radošais konkurss – festivāls ”Deju ritmi”. Šogad kopumā bija iespējams noskatīties 68 dejas dažādās vecuma grupās. Ļoti lepojamies ar Grobiņas MMS deju audzēknēm par iegūtajiem rezultātiem:

3.deju klase "Jampadracis" (hor.K.E.Lase) - 3.VIETA (children 8-11 vec.kateg., small group/show dance/contemporary/children)

4./5.deju klase "Savās domās maldoties" (hor.K.E.Lase) - 3.VIETA (children 8-11 vec.kateg., small group/show dance/contemporary/children)

6.deju klase "Es, sevi meklējot" (hor.K.E.Lase) - 2.VIETA (junior 12-15 vec.katag., small group/contemporary)

Vislielākais PALDIES laikmetīgās dejas skolotājai un horeogrāfei Karīnai Elizabetei Lasei par ieguldīto darbu, arī vecākiem par atbalstu un palīdzību meiteņu pucēšanā!

VALSTS KONKURSA IZSTĀDE, MODES SKATE

9.martā VPM 5.klases audzēkņi kopā ar skolotājām devās mācību ekskursijā uz MIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, kur norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas audzēkņu Valsts konkursa “Apģērbs ir vēstījums” noslēguma pasākumi – konkursa labāko darbu izstāde un modes skate. Skolas pedagogu vadībā bija iespēja iepazīties ar mūsdienīgās skolas iespējām, pasniedzējiem un jaunajām telpām.

Apmeklējām arī galeriju Romas dārzs, kur bija iespēja aplūkot gan pastāvīgo ekspozīciju, gan šobrīd aktuālās izstādes. Pēcpusdienā vērojām spilgtu modes "šovu" koncertzālē Lielais Dzintars, kurā Liepājas bērnu mākslas skolas audzēkņi demonstrēja konkursa labākos darbus no visas Latvijas: T-kreklus, kuros parādītas konkursantiem svarīgas, aktuālas tēmas. 5. klases audzēkņi arī piedalījās konkursā un Karlīnas Laubertes un Patrīcijas Ingas Bitānes kolekcijas ‘Emocijas’ vizuālā prezentācija video formātā kopā ar citām Latvijas mākslas skolu prezentācijām un darbiem ir apskatāmas MIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” (LMMDV) telpās Alejas ielā 18.

"BALTU PUTNI 2023"

8. martā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Emīlija Mišinska un Estere Biteniece piedalījās Kurzemes, Zemgales, Žemaitijas un Mazās Lietuvas mūzikas skolu pūšaminstrumentu audzēkņu konkursā “Baltu putni 2023” Saldus Mūzikas skola. Audzēkņu sniegumu vērtēja stingra un kompetenta žūrija. Audzēknes ieguva vērtīgu skatuves pieredzi un pateicību par uzstāšanos. Šis konkurss ir stimuls turpmākam darbam un attīstībai mūzikas jomā.

Paldies vecākiem par atbalstu, paldies koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai un skolotājai Laurai Baltaiskalnai!

KONKURSS "MŪSU PASAULE, MŪSU NĀKOTNE"

Latvijas Bankas un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kopīgi veidotā izstāde “Vērtību zīmes” ir noslēgusies, un vides objekta “Mūsu saule” daļiņas ir devušās pie katra no zīmējuma autoriem - arī mūsu skolas audzēkņiem un konkursa "Mūsu pasaule, mūsu nākotne" laureātiem.  Zeltītas plāksnes svinīgi  tika nodotas autoriem - Esterei Galdikai, Alisei Bercei, Paulai Jurjanei, Dzeinai Niperei-Niperovičai.


Vides objekts “MŪSU SAULE” bija izstādīts pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja fasādes, un to veidoja 369 bērnu un jauniešu zīmējumi, kas atlasīti īpaši rīkotā konkursā un atspoguļo mūsu valsts nākotnes paaudzes pasaules redzējumu un pamatvērtības – ģimeni, draugus, mīlestību, dzimteni, dabu, planētas ekosistēmu, mieru. Zeltītā diska forma asociējas ar monētu un sauli – cerības, dzīvības, mūžīgas kustības, iedvesmas un garīguma simbolu.

VALSTS KONKURSA FINĀLS VIJOLES SPĒLĒ

Š.g. 27.februārī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 5.klases vijolnieces Ance Dārta Pinstere un Viktorija Vičivska piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles, alta, čella, kontrabasa spēle audzēkņu Valsts konkursa finālā, kas norisinājās Rīgā, Augusta Dombrovska Mūzikas skolā.

Mūsu skolas jaunajām vijolniecēm uzstāties starp labākajiem Latvijas vijolniekiem savā klašu grupā  bija liela pieredze un izaicinājums.

Arī pedagogiem tā bija satikšanās, kurā varēja aprunāties un dalīties pieredzē ar saviem bijušajiem pedagogiem un skolas biedriem, kuri tagad  savas prasmes nodod jaunajiem, topošajiem mūziķiem.

Paldies sakām koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai, skolotājai Ivetai Dejus un vecākiem par atbalstu audzēķņu sagatavošanai Valsts konkursa finālam!

AIZPUTES MS KONKURSS "DZĪVE KĀ KOŠUMS"

Apsveicam mūsu skolas audzēkņus ar panākumiem konkursā  “Dzīve kā košums”, kuru jau 8. gadu organizē  Aizputes Mākslas skola sadarbībā ar Mārtiņa Freimaņa fondu.

2.vieta - KATRĪNA ADRIANA HOLŠTROMA (tēlniecība 12-15.g.v.)

ATZINĪBA - Tīna Bliska (grafika 9-11 g.v.)

ATZINĪBA- Tālrīts Pujēns (tēlniecība 12-15.g.v.)

Paldies skolotājām Inesei Rencei un Lienei Bernātei!


Šogad konkursa tēma bija “Mūzika un kustība”. Konkursā piedalījās 39 profesionālās ievirzes Latvijas mākslas skolas. Darbus varēja veikt miniatūrgrafikas un miniatūrtēlniecības tehnikā. Izstādi ar bērnu un jauniešu darbiem ir iespējams aplūkot Aizputes Mākslas skolas izstāžu zālē līdz 28. aprīlim. Kopumā konkursam iesniegti un izstādē aplūkojami 232 grafikas un 92 tēlniecības darbi.

JAUNRADES KONKURSS "GADALAIKI"

Š.g.23.februārī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā notika Dienvidkurzemes novada un Liepājas apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pēcpusdiena/jaunrades konkurss par tēmu “Gadalaiki”. Pasākumā pulcējās jaunie komponisti no Aizputes Mūzikas skolas, Piltenes Mūzikas skolas, Priekules Mūzikas un Mākslas skolas, Vaiņodes Mūzikas skolas un Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas. Koncertā varēja dzirdēt, kā mainās gadalaiki, skanot ģitāras, flautas, vijoles, klavieru un balss izpildījumam.

Pēc koncerta audzēkņi piedalījās radošajā mākslas darbnīcā, ko vadīja mākslas skolas skolotāja Biruta Ignatova un klavierspēles skolotāja Ilze Ziemele. Vēlāk pasākuma dalībniekiem un pedagogiem tika organizēta komponistes Lauras Dubinas-Gustovskas meistarklase par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to pielietojumu kompozīcijās.

Saglabājot tradīcijas, arī šogad pasākuma dalībniekiem bija iespēja iegūt 3 galvenās balvas: skatītāju simpātijas balvu, DKN Izglītības pārvaldes simpātijas balvu un galveno balvu, ko piešķir uzaicinātais komponists/-e, Ceļojošo Jaunrades balvu.

KONKURSA REZULTĀTI:

Ceļojošā Jaunrades balva: Enija Jankovska - Parafrāze par latviešu tautas dziesmu “Līsti, līsti lietutiņi” - Piltenes Mūzikas skolas 6.flautas spēles klases audzēkne

Skatītāju simpātijas balva: Čeritija Daile Teklenberga - "Pavasara solījums’’ - Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 8.kora klases audzēkne

DKN Izglītības pārvaldes simpātijas balva: Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 5.klases audzēkņu (Viktorija Vičivska, Ance Dārta Pinstere - vijoles klase; Evelīna Laineta Piebalga - klavieru klase; Keita Elizabete Ozola, Paula Miķelsone - kora klase; Anna Elizabete Volkeviča, Estere Biteniece - flautas klase) kopdarbs - "Gadalaiki”

Apsveicam!!!

PALDIES mūzikas skolu pedagogiem par atsaucību un ieguldīto darbu, kā arī ikvienam, kurš iesaistījās pasākuma organizēšanā! Uz tikšanos atkal nākamgad!

/Grobiņas MMS direktores vietniece mūzikā I.Dejus/

Vairāk foto no pasākuma - Galerijā. Foto: Toms Bokums

"SARUNA AR ABSOLVENTU"

22.februāra vakarā pie Grobiņas MMS skolotājiem un audzēkņiem viesojās trīs skolas absolventi, kuru ikdiena joprojām saistās ar mūziku, lai iedvesmotu un motivētu skolas audzēkņus tālākizglītībai.

 

Flautas spēles absolvente Paula Sērdiene stāstīja par mācībām Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, ģitāras spēles absolvents Dāvis Laursons stāstīja par mācībām Latvijas Kultūras koledžā un kopā ar ģitāras spēles absolventu Matīsu Jaunzemi dalījās savā pieredzē ar muzicēšanu grupā.

 

Absolventi satikās ar saviem skolotājiem, gremdējās atmiņās par laiku, kad mācījās Grobiņas MMS, un iespējām, kas pavērās pēc skolas absolvēšanas.

 

Mūsu absolventiem vēlam veiksmi turpmākajā ceļā un atceraties, ka skolas durvis vienmēr ir atvērtas!

"SPORTA LAUREĀTS 2022"

22.februārī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas zālē norisinājās Dienvidkurzemes Sporta skolas sporta laureātu godināšanas pasākums “Sporta laureāts 2022”.

Grobiņas MMS flautas spēles kvartets (skolotāja Laura Baltaiskalna) un 4./5., 6.deju klases audzēknes (skolotāja Karīna Elizabete Lase) pasākumu bagātināja ar muzikāliem priekšnesumiem.

STARPTAUTISKAIS BĒRNU MĀKSLAS DARBU KONKURSS "LIDICE"

Noslēgusies 51. Starptautiskā bērnu mākslas darbu konkursa Latvijas kārtas darbu vērtēšana.

Ar Valsts Izglītības satura centra vērtēšanas komisijas lēmumu, tālāk ceļam uz 51. Starptautisko bērnu mākslas izstādi Čehijas pilsētā LIDICĒ, tika izvirzīti 126 mākslas darbi no 1174.

LEPOJAMIES, ka laureātu vidū ir Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne KATRĪNA ADRIĀNA HOLŠTROMA, ar keramikas darbu "Dejotāja" (skolotāja Inese Rence).

Vēlam labus rezultātus Lidicē!

AIZPUTES MS CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE "DZĪVE KĀ KOŠUMS!"

GMMS 2.stāva izstāžu zālē apskatāma 7. Republikas mākslas skolu audzēkņu glezniecības un grafikas konkursa “Dzīve kā košums!“ ceļojošā izstāde. Konkursa tēma ir “Sapnis par mūziku”.

Konkursu organizē Aizputes Mākslas skola un Mārtiņa Freimaņa fonds.

Dalībnieki ir profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības Mākslas skolu audzēkņi un Mākslas tehnikumu audzēkņi.

VIJOLES SPĒLES VALSTS KONKURSA II KĀRTA

26. janvārī Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola norisinājās Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēles II kārta.

Jaunos mūziķus vērtēja:

Terēze Zīberte-Ijaba – LNSO vijolniece, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) asociētā profesore un stīgu instrumentu katedras vadītāja

Dace Pūce - Em.Dārziņa Mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu spēles nodaļas (čells, kontrabass) vadītāja, čella spēles skolotāja Em.Dārziņa vidusskolā un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā

Jānis Šteinbergs – Liepājas Simfoniskā orķestra kontrabasu grupas koncertmeistara vietnieks.

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja un ieguva godalgas:

3.klases audzēkne Karolīna Markus-Narvila - 3.vieta I grupā

5.klases audzēkne Ance Dārta Pinstere - 2.vieta II grupā

5.klases audzēkne Viktorija Vičivska - 1.vieta II grupā

1.un 2.vietas ieguvējas tika izvirzītas uz konkursa finālu (III kārtu), kurš norisināsies 27.02. – 01.03. Rīgā, Augusta Dombrovska Mūzikas skolā.

Apsveicam un lepojamies ar jaunajām vijolniecēm! Paldies skolotājai Ivetai Dejus un koncertmeistarei Jūlijai Gabaliņai!

DKN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES ZIEMASSVĒTKU KARTIŅU KONKURSS

Dienvidkurzemes Izglītības pārvalde novada izglītības iestādēm izsludināja konkursu, lai Ziemassvētku laikā rosinātu bērnus un jauniešus piedalīties novada vizuālā tēla pilnveidošanā. No konkursam iesūtītajiem darbiem Izglītības pārvalde izvēlējās zīmējumus, kurus izmantot svētku kartīšu sagatavošanai. Apsveikumi tapa, izmantojot arī mūsu skolas audzēkņu Ievas Jansones un Ances Grīnfeldes darbus.
19. decembrī Cīravas Meža dizaina dārzā konkursa “Ziemassvētku apsveikuma kartīte” dalībnieki tikās ar Ziemassvētku vecīti, kur kopā ar rūķiem gāja rotaļās un dziedāja Ziemassvētku dziesmas. Katrs darba autors saņēma Pateicības rakstu un dāvaniņu no Izglītības pārvaldes.

VKKF ATBALSTA PROJEKTU PAR AKUSTISKO KLAVIERU IEGĀDI

krasainais_logo_VKKF.jpg

Profesionālās ievirzes izglītības programma Klavierspēle ir viena no audzēkņu pieprasītākajām programmām Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā. Šis mūzikas instruments ir neatņemama sastāvdaļa visās mūzikas mācību programmās. Klavierspēles prasmi apgūst visi mūzikas skolas audzēkņi, arī tie, kuri, kā savu specialitāti, izvēlējušies citu mūzikas instrumentu. Klaviermūzikas pavadībā notiek arī dejas programmas nodarbības.

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola vēlas nodrošināt audzēkņus ar augstas kvalitātes mūzikas instrumentiem, līdz ar to pieradinot audzēkņus pie ideāla skanējuma un rosinot tos uz augstāku māksliniecisko izpildījumu.

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītā projekta “Mūzikas programmai nepieciešamo akustisko klavieru iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai” palīdzību esam soli tuvāk mērķa sasniegšanai. Tagad audzēkņiem ir iespēja apgūt klavierspēli pie jaunām akustiskām klavierēm – ARTMANN P-120.

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS ZIEMAS SKATES

Vizuāli plastiskās mākslas programmai 1.semestris noslēdzies ar piparkūku cepšanu, darbu skatēm un liecību saņemšanas pasākumiem. Darbu izstāde būs apskatāma līdz 12. janvārim.

LEJASKURZEMES MŪZIKAS SKOLU ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS "LIELAJĀ DZINTARĀ"

Š.g.8.decembrī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas apvienotais mūzikas audzēkņu koris kopā ar citiem Lejaskurzemes mūzikas skolas koriem piedalījās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas organizētajā Ziemassvētku ieskaņas koncertā "Mākonī baltā sniegi dej, mākonī baltā eņģeļi smej", kurš norisinājās koncertzālē "Lielais Dzintars", mākslas telpā "Civita Nova". Koncertā uzstājās arī divas GMMS vijoles spēles audzēknes - Viktorija Vičivska un Ance Dārta Pinstere -, kuras izpildīja solo dziesmā "Ziemassvētku vakarā".

Pirms koncerta mūsu skolas audzēkņiem bija lieliska iespēja doties nelielā tūrē pa koncertzāles un mūzikas skolas telpām kopā ar brīnišķīgu gidi - LMMDV metodiķi un skolotāju Kristīni Varažinsku. Paldies par viesmīlīgo uzņemšanu!

Paldies arī GMMS kora diriģentei Evai Krastiņai-Pucenai un Ivetai Dejus par audzēkņu sagatavošanu, skolotājai Dacei Vilkastei par līdzdalību, audzēkņiem par izturību un skaistajām skanīgajām balsīm!

ERUDĪCIJAS KONKURSS "LATVIEŠU MŪZIKA TOREIZ UN TAGAD" AIZPUTĒ

Š.g.30.novembrī Aizputes Mūzikas skolā notika erudīcijas konkurss "Latviešu mūzika toreiz un tagad". Mūsu skolu pārstāvēja klavierspēles nodaļas audzēknes Inese Bumbule, Alise Kņūtiņa un Agnete Striela.

Kā atzina meitenes: "Lai gan, protams, gribējām uzvarēt, tomēr mēs ieguvām pieredzi un labi pavadījām laiku."

Paldies skolotājai Dacei Vilkastei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

VALSTS SVĒTKU KONCERTS "GAISMAS KOKS LATVIJAI"

Sagaidot Latvijas 104.dzimšanas dienu Grobiņas Mūzikas skolas un Skolēnu interešu centra audzēkņi ar pedagogiem bija sagatavojuši svētku koncertu "Gaismas koks Latvijai". Ar dziesmām, dejām, muzikāliem priekšnesumiem un dzejas vārdiem vēlējamies iedegt gaismiņas savu vecāku, draugu un līdzcilvēku sirdīs, izgaismojot koku, kurš radīja svētku noskaņu, prieku un mīlestību Latvijas dzimšanas dienā. Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem par ieguldīto darbu un svētku noskaņu!

Iededziet svecīti logā, iededziet Latvijai to, lai liesmiņa mazā un skaistā, silda un pasargā to! Daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!

Foto: Toms Bokums

Vairāk foto no pasākuma pieejami Galerijā.

LĀČPLĒŠA DIENAS LĀPU GĀJIENS

11.novembrī Grobiņā norisinājās Lāčplēšu dienas lāpu gājiens. Gājiena laikā pie Dienvidkurzemes novada pašvaldības svinīgi tika pacelts jaunais novada karogs. Lepojamies, ka jaunā Dienvidkurzemes karoga pacelšanas brīdī skanēja mūsu audzēkņu balsis! Skolotājas Evas Krastiņas-Pucenas vadībā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi izpildīja trīs dziesmas - U.Marhilevičs "Tava sirds ir tavas mājas", J.Aišpurs "Tavs karogs" un V.Pūce "Dzimtenē". Paldies koncertmeistarei Ilvai Liepiņai!

BALETA DIENA 2022

Šodien visā pasaulē tika atzīmēta Baleta diena! Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 6.deju klase tikusi pie jauniem tērpiem un puantēm! Paldies vecākiem un klasiskās dejas skolotājai Agatei Lupkinai!

RUDENS RAŽAS TIRDZIŅŠ K/N "ROBEŽNIEKI"

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas vijoles spēles (Viktorija Vičivska, Karolīna Markus-Narvila), klavierspēles (Roberts Vierpe, Dīna Ceirule, Inese Bumbule, Agnete Striela, Alise Kņūtiņa) un kora klases (Luīze Dabare, Paula Miķelsone, Evelīna Markus-Narvila, Čeritija Teklenberga) audzēkņu uzstāšanās k/n "Robežnieki" 15.oktobra Rudens ražas tirdziņa ietvaros.

DIENVIDKURZEMES NOVADA UN LIEPĀJAS MŪZIKAS SKOLU "ETĪŽU PĒCPUSDIENA"

Pēc neliela pārtraukuma 10.oktobrī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas aktu zālē skanēja etīdes, kuras izpildīja jaunie vijolnieki no Nīcas MS, Vaiņodes MS, Priekules MMS, Pāvilostas MS, Liepājas 2.MS un Grobiņas MMS. Pirms uzstāšanās vijoles spēles audzēkņi piedalījās viktorīnā ,,Zini vai uzmini‘’, ko vadīja Grobiņas MMS skolotāja Iveta Dejus. Vijolnieki aktīvi piedalījās kopējā sarunā, uzzinot ko jaunu un apstiprinot savas zināšanas par vijoles izcelsmi un uzbūvi. Pēc viktorīnas bērni uzstājās koncertā. Prieks bija redzēt bērnu acīs spēles prieku un atbildību par savu sniegumu! Pēc koncerta jaunie vijolnieki piedalījās radošajā darbnīcā. Grobiņas MMS skolotājas Ineses Rences vadībā bērni izveidoja grāmatzīmes. Savukārt skolotāji piedalījās labas prakses sarunās par mācību procesa aktualitātēm vijoles spēles programmā.

Lielu paldies sakām pedagogiem – Dinai Sležei, Lindai Ločmanei, Dacei Bērzniecei, Indrai Andersonei, Madarai Jansonei, Daigai Loceniecei un Ivetai Dejus par audzēkņu sagatavošanu Etīžu pēcpusdienai un Inesei Rencei par audzēkņu iesaistīšanu radošajā darbnīcā!

Uz tikšanos nākamgad!

Foto no pasākuma: Galerijā

SKOLOTĀJU DIENA PII "PĪPENĪTE"

7.oktobrī mūsu skolas flautas spēles audzēknes Estere Biteniece, Anna Elizabete Volkeviča, Kate Petere un vijoles spēles audzēknes Ance Dārta Pinstere, Viktorija Vičivska atgriezās savā bērnudārzā "Pīpenīte", lai ar muzikālu sveicienu iepriecinātu audzinātājas skolotāju dienā.

Paldies Grobiņas bērnudārza "Pīpenīte" administrācijai par uzaicinājumu un skolotājām Ivetai Dejus, Laurai Baltaiskalnai par audzēkņu sagatavošanu!

"AR PURVĪŠA ACĪM"

VPM audzēknis Ēriks Apenītis ieguvis ATZINĪBU Ogres Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā konkursā “Ar Purvīša acīm”.  Konkursam tika iesūtīti 312 jauno mākslinieku darbi no 43 Latvijas Mākslas skolām. Atzīmējot gleznotāja Vilhelma Purvīša 150 gadadienu Ogres Mākslas skola šī gada pavasarī izsludināja konkursu “Ar Purvīša acīm”, kurā aicināja mākslas skolu audzēkņus interpretēt kādu izcilā mākslinieka ainavu. Labāko darbu izstāde no 26. septembra līdz 14. oktobrim apskatāma OMMS Izstāžu zālē Ogrē.

Paldies skolotājai Lienei Bernātei!

TU / ČAKLAIS / ULMANIS /

Lai attīstītu jauno mūziķu prasmes dziesmu komponēšanā, Saldus Mūzikas skola organizēja dziesmu sacerēšanas konkursu  TU / ČAKLAIS / ULMANIS / jaunajiem talantiem. Prasība konkursa dalībniekiem - dziesma jāsacer ar Saldus pilsētas goda pilsoņu, dzejnieku Māra Čaklā un Ojāra Ulmaņa (pēc izvēles) tekstu.

No Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas šajā konkursā piedalījās flautas spēles audzēkne (nu jau skolas absolvente) Paula Sērdiene. Par savu kompozīciju-dziesmu ar Māra Čaklā vārdiem "Nesauc pili vārdā", Paula