top of page

VKKF ATBALSTA PROJEKTU PAR KERAMIKAS PODNIEKA VIRPAS IEGĀDI

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi ir ieinteresēti sniegt skolas audzēkņiem daudzveidīgu, radošu un interesantu mācību vidi, kas, savukārt, audzēkņos rosina jaunu mākslas darbu ideju radīšanu.


Grobiņas Mākslas skolas mācību programmā no 1.-5. klasei ir iekļauts mācību priekšmets veidošana-keramika. Skolas desmit pastāvēšanas godos ir veidoti desmit Nobeiguma darbi. Vairākkārt ir bijušas oriģinālas idejas, kuras realizējamas izmantojot podnieka virpu. Tomēr skolā esošās vienas virpas pieejamība nebija pietiekama, lai visiem audzēkņiem, dotu pilnvērtīgu šo iemaņu apgūšanu.


Jau ar pirmajām skolas dienām kolektīvs domā par savu īpašu pasākumu un tradīciju veidošanu. Viena no šādām tradīcijām keramikas radošo darbu konkurss, šogad tas bija veltīts skolas desmit gadu pastāvēšanas jubilejai un konkursa tēma “Svētku diena,” kas mūsu skolā pulcēja audzēkņus no dažādām Kurzemes reģiona mākslas skolām. Daudzi konkursa dalībnieki izteica vēlēšanos savu darbu viedošanai izmantot podnieka virpu, taču tās nepietiekamās pieejamības dēļ to bija grūti nodrošināt.


Esam priecīgi, ka ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Veidošanas programmai nepieciešamās keramikas podnieka virpas iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai” palīdzību, bija iespēja iegādāties vēl vienu jaunu, modernu podnieka virpu


Shimpo Whisper T 300W. Projekts īstenots mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. Tas radīs priekšnosacījumus, lai audzēkņi varētu attīstīt prasmes un iemaņas dažādu formu saimniecības un dekoratīvu trauku veidošanā. Arī Grobiņas Skolēnu interešu centra keramikas pulciņa 56 dalībniekiem un Pieaugušo izglītības centra “Podniekdarbnīca“ 10 dalībniekiem būs plašākas iespējas apgūt podniekprasmes izmantojot abas virpas.


GMMS programmas “Vizuāli plastiskā māksla” skolotāja Inese Rence
8 views0 comments

Commentaires


bottom of page