top of page

VKKF ATBALSTA PROJEKTU PAR AKUSTISKO KLAVIERU IEGĀDI

Profesionālās ievirzes izglītības programma Klavierspēle ir viena no audzēkņu pieprasītākajām programmām Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā. Šis mūzikas instruments ir neatņemama sastāvdaļa visās mūzikas mācību programmās. Klavierspēles prasmi apgūst visi mūzikas skolas audzēkņi, arī tie, kuri, kā savu specialitāti, izvēlējušies citu mūzikas instrumentu. Klaviermūzikas pavadībā notiek arī dejas programmas nodarbības.


Grobiņas Mūzikas un mākslas skola vēlas nodrošināt audzēkņus ar augstas kvalitātes mūzikas instrumentiem, līdz ar to pieradinot audzēkņus pie ideāla skanējuma un rosinot tos uz augstāku māksliniecisko izpildījumu.


Ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītā projekta “Mūzikas programmai nepieciešamo akustisko klavieru iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai” palīdzību esam soli tuvāk mērķa sasniegšanai. Tagad audzēkņiem ir iespēja apgūt klavierspēli pie jaunām akustiskām klavierēm – ARTMANN P-120.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page