top of page

UZŅEMŠANA

Aicinām pievienoties Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu pulciņam!


Iestājpārbaudījumi norisinās 5.jūnijā no plkst.14.00 līdz 16.00 un 6.jūnijā no plkst.16.00 līdz 18.00.

Iestājpārbaudījumu prasības: MŪZIKĀ - dziedāt brīvi izvēlētu dziesmu bez pavadījuma, ritma izjūtas un muzikālās atmiņas pārbaude MĀKSLĀ - zīmējums brīvi izvēlētā tehnikā DEJĀ - vispārējās fiziskās attīstības, fizisko dotumu un ritma izjūtas pārbaude


Sīkāka informācija par uzņemšanu - https://www.grobinasmms.com/uznemsana12 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires

Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page