top of page

UZŅEMŠANA

Aicinām pievienoties Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu pulciņam!


Iestājpārbaudījumi norisinās 5.jūnijā no plkst.14.00 līdz 16.00 un 6.jūnijā no plkst.16.00 līdz 18.00.

Iestājpārbaudījumu prasības: MŪZIKĀ - dziedāt brīvi izvēlētu dziesmu bez pavadījuma, ritma izjūtas un muzikālās atmiņas pārbaude MĀKSLĀ - zīmējums brīvi izvēlētā tehnikā DEJĀ - vispārējās fiziskās attīstības, fizisko dotumu un ritma izjūtas pārbaude


Sīkāka informācija par uzņemšanu - https://www.grobinasmms.com/uznemsana11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page