top of page

IV STARPTAUTISKAIS ŠĶIEDRMĀKSLAS DARBU KONKURSS "SKAŅU PALETE"

IV Starptautiskajā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursā ”Skaņu palete’’, ATZINĪBU ieguvusi Šerila Ukstiņa ar darbu - VIRSKAŅA (skolotāja B.Ignatova). Konkursa tēma 2022./2023.m.g. bija ,,ZEMŪDENS PASAULES SKAŅAS’’. Konkursu organizē Mārupes Mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Mārupes novada domes Izglītības un kultūras nodaļu.3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page