top of page

Ar VKKF atbalstu iegādāts jauns pianīns

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansēts projekts “Mūzikas programmai nepieciešamo akustisko klavieru iegāde Grobiņas mūzikas un mākslas skolai” kā rezultātā iegādātas jaunas  Wilh.Steinberg P-118 akustiskās klavieres.

 

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola savu darbību kopš 2012. gada ir uzsākusi ar lietotiem, pusgadsimtu seniem instrumentiem. Esošās klavieres bija tik ļoti nolietojušās, ka klavieru skaņotāju nācās saukt vairākas reizes gadā, tādejādi traucējot mācību procesu un iestādei radot papildus izmaksas. Klavierspēles nodaļā regulāri strādā trīs skolotāji. Šo gadu laikā uzstādīja mērķi, ka katram klavierspēles skolotājam jāsagādā jauns instruments, lai kvalitatīvi varētu strādāt un izglītot jaunos māksliniekus. Līdz šim ar dažādu projektu līdzfinansējumu iegādātas divas jaunas akustiskās klavieres un viens akustiskais koncertflīģelis. Pateicoties VKKF atbalstam sasniegts Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas uzstādītais mērķis un iegādātas arī trešās jaunas akustiskās klavieres.

Projekta rezultātā audzēkņiem būs nodrošināts kvalitatīvs mācību process, izmantojot jaunu, skanīgu un estētiski pievilcīgu mūzikas instrumentu.

Akustisko klavieru kopējās izmaksas ir 5499,99 EUR, no kurām 3933,00 EUR finansē Valsts kultūrkapitāla fonds un 1566,99 EUR tiek nodrošināti no Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Uzziņai:

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 2023./2024. mācību gadā profesionālās ievirzes izglītību apgūst 149 audzēkņi, no tiem - 24 “Klavierspēles” programmas audzēkņi un 43 mūzikas audzēkņi, kuri apgūst mācību priekšmetu “Vispārējās klavieres”. Klavierspēles nodaļas audzēkņu skaits gadu no gada ir stabils un šī programma vienmēr bijusi ļoti iecienīta audzēkņu vidū. Izglītojamie katru gadu regulāri tiek gatavoti gan starptautiskiem, gan vietējiem konkursiem un festivāliem, kuros tiek gūtas arī godalgotas vietas.


DKN Projektu vadītāja

Amanda Bērziņa
0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page