top of page

Ar VKKF atbalstu Grobiņas MMS tiek pie jaunas koncertkokles

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola dibināta 2012.gadā kā profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura pašlaik nodrošina 9 profesionālo ievirzes izglītības programmu realizāciju, atbilstoši izglītības programmās izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. 2023./2024.m.g. profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, mākslā un dejā apgūst 148 audzēkņi. 2022.gadā skola veiksmīgi tika akreditēta uz 6 gadiem, akreditācijas komisijas ziņojumā, kā viens no turpmāk izpildāmiem uzdevumiem, tika norādīta nepieciešamība iegādāties koncertkokli ar pustoņu pārslēdzējiem (slēdžiem). Ņemot vērā, ka ar katru gadu audzēkņu skaits Kokles spēles programmā pamazām pieaug, koncertkokles iegāde ne tikai papildina mūzikas skolas mācību materiālu bāzi, bet arī ar laiku samazinās izdevumus, kuri tika novirzīti koncertkokļu ikmēneša īres maksai.


Koncertkokle iegādāta ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu 1500,00 EUR apmērā un Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējumu 600,00 EUR apmērā.


Informāciju sagatavojusi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības

Attīstības un uzņēmējdarbības daļa8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page