FLAUTAS SPĒLE

Mācību ilgums 6 gadi, uzņem no 7 gadu vecuma.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

 • flautas spēle

 • kolektīvā muzicēšana

 • vispārējās klavieres

 • solfedžo

 • mūzikas literatūra

IMG_8922.jpg

ĢITĀRAS SPĒLE

Mācību ilgums 6 gadi, uzņem no 8-9 gadu vecuma.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

 • ģitāras spēle

 • kolektīvā muzicēšana

 • vispārējās klavieres

 • solfedžo

 • mūzikas literatūra

IMG_8669.jpg

KOKLES SPĒLE

Mācību ilgums 6 gadi, uzņem no 7 gadu vecuma.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

 • kokles spēle

 • kolektīvā muzicēšana

 • vispārējās klavieres

 • solfedžo

 • mūzikas literatūra

IMG_8998.jpg

VOKĀLĀ MŪZIKA

Mācību ilgums 8 gadi, uzņem no 7-8 gadu vecuma.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

 • dziedāšana

 • kolektīvā muzicēšana

 • partitūra, diriģēšana

 • klavierspēle

 • solfedžo

 • mūzikas literatūra

IMG_7321.jpg

MĀKSLAS STUDIJA

IMG_8924.jpg